دانشمندان میکروب مسمومیت غذایی را به جنگنده قدرتمند سرطان تبدیل کردند

دانشمندان میکروب مسمومیت غذایی را به جنگنده قدرتمند سرطان تبدیل کردند

سرطان گرایش به چسپیدن به پیرامون دارد و بدین شکل عملا از چشم سیستم دفاعی بدن پنهان می‌شود. سیستم ایمنی بدن سلول‌های سرکش را نمی‌شناسد چون آنها مهاجمان خارجی نیستند. برای فعال کردن سیستم ایمنی بدن برای حمله به سرطان…

چگونه سرطان مغز درمان می‌شود – با ویروس هاری

چگونه سرطان مغز درمان می‌شود – با ویروس هاری

یک قاتل بی‌رحم ممکن است به زودی به کمک بیماران سرطان مغزی بیاید. ویروس هاری که سالانه ده‌ها هزار نفر را می‌کشد دارای توانایی بسیار نادری است که می‌تواند وارد سلول‌های عصبی شود، بنابراین آنها راهی برای نفوذ به بافت…