نگارش علمی

راهنمای کامل نگارش علمی از ابتدا تا انتها

برای انجام هر کاری شما به یک نقشه راه نیاز دارید، بدون این نقشه سر در گم می‌شوید و کاری که به راحتی در چند دقیقه می‌شد انجام داد، ممکن است روزها طول بکشد. در نگارش علمی هم شما با یک نقشه راه بسیار بهتر و راحت‌تر می‌توانید نوشته‌تان را بنویسید. این صفحه دقیقا همان نقشه راه است که نیاز دارید.

در اینجا راهنمای کاملی از کشف و مرور نوشته‌ها، انتشار آنها و همین‌طور ارزیابی و رتبه‌بندی نوشته‌ها فراهم آورده شده است و همیشه به روز می‌شود. پیشنهاد‌ها و مطالب شما می‌تواند این صفحه را پر بارتر کند.

قسمت ارزیابی و رتبه‌بندی به زودی کامل خواهد شد.

لطفا پیشنهاد‌های خود را برای هر چه پربارتر شدن این صفحه بدهید.

کشف و مرور نوشته‌ها

یاد می‌گیرید در مورد:

مرور نوشته‌ها

کشف منابع علمی رشته‌تان قسمت اول

کشف منابع علمی رشته‌تان قسمت دوم

ارجاع دهی

مدیریت ارجاع‌ها

 

اشتراک‌گذاری و انتشار

یاد می‌گیرید در مورد:

دلیل‌ها برای انتشار

پیدا کردن جایی برای انتشار

فرستادن و پذیرش مقاله‌ها

همکاری در تالیف و مولفان همکار

حق نشر

دسترسی آزاد قسمت اول

دسترسی آزاد قسمت دوم

ارزیابی و رتبه‌بندی

یاد می‌گیرید در مورد:

تاثیر استنادی

رتبه‌بندی‌های بین‌المللی مجلات

رتبه‌بندی‌‌های بین‌المللی ملی

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: