دانش

مجله‌ها و مقاله‌های دانش و علم، علوم کاربردی و محض، فناوری و دانلود رایگان مقاله‌ها

علم یا دانش مطالع‌های ساختاری برای تولید و ساماندهی دانش در مورد جهان طبیعی است. یافته‌های علمی در قالب توضیح‌ها و پیش‌بینی‌های آزمایش شدنی بیان می‌شوند.

 1. پیشرفت‌های علوم تجربی
 2. پیشرفت‌های پژوهش و علم
 3. پیشرفت‌های AIP
 4. ژورنال پژوهش‌های علمی و دانشگاهی آمریکا
 5. ژورنال آمریکایی پژوهش‌‌های صنایع و علم
 6. ژورنال علم و فناوری دانشگاه آنادولو: علوم تجربی و مهندسی
 7. علوم تجربی
 8. ژورنال آسیایی مهندسی، علم و فناوری
 9. ژورنال آسیایی پژوهش‌های علمی
 10. ژورنال استرالیایی علوم پایه و تجربی
 11. ژورنال بایرو علوم محض و کاربردی
 12. بیودیتا ماینیگ
 13. پژوهنامه ریاضی، فیزیک و کامپیوتر
 14. ژورنال کانادایی علوم محض و کاربردی
 15. پژوهنامه علوم چینی
 16. ژورنال پژوهش‌های دانشجویان کارشناسی
 17. منابع معاصر
 18. اخلاق در علم و سیاست‌های محیط زیست
 19. نشریه دانشگاه فکتا: فیزیک، شیمی و فناوری
 20. هین. الکساندر فون هومبولت این نتز
 21. این‌ساینس ژورنال
 22. ژورنال الکترونیکی بین‌المللی علم، پزشکی و آموزش
 23. ژورنال بین‌المللی علم و فناوری پیشرفته
 24. ژورنال بین‌المللی پیشرفت‌های علوم کاربردی
 25. ژورنال بین‌المللی برق، الکترونیک و سیستم‌های کامپیوتری
 26. ژورنال بین‌المللی علم انرژی
 27. ژورنال بین‌المللی مهندسی، علم و فناوری
 28. ژورنال بین‌المللی علم فیزیک پایه
 29. ژورنال بین‌المللی علوم چند‌رشته‌ای و مهندسی
 30. ژورنال بین‌المللی علومت تجربی
 31. ژورنال بین‌المللی دانش و فناوری پیشرفته
 32. ژورنال بین‌المللی دانش پیشرفته، مهندسی و فناوری اطلاعات
 33. ژورنال تحلیلی علم و فناوری
 34. ژورنال علوم تحلیلی، روش‌ها و ابزار
 35. ژورنال آسیایی پژوهش‌های علمی
 36. ژورنال بنگلادشی آکادمی دانش
 37. ژورنال همکاری و اکتشاف بیوپزشکی
 38. ژورنال ظهور فناوری و وب هوشمند
 39. ژورنال دانش جذب
 40. ژورنال پژوهش‌های نو‌آور در مهندسی و علوم
 41. ژورنال انتشار پژوهش‌های بین‌المللی: منابع، روش‌ها و فناوری
 42. ژورنال علم اطلاعات کوانتوم
 43. ژورنال علم و فناوری
 44. ژورنال پژوهش‌های علمی
 45. ژورنال منابع مهندسی سطح و فناوری پیشرفته
 46. ژورنال آکادمی علوم آراکانزاس
 47. ژورنال انجمن اکوتک سیسولوژی
 48. سیرنتیک
 49. ژورنال علوم لئوناردو
 50. سافلکس
 51. ژورنال بین‌المللی علم و فناوری مائجو
 52. ژورنال علمی مس‌گیل پژوهش‌های دانشجویان کارشناسی
 53. غشا
 54. علم کاربردی مدرن
 55. ژورنال علم مامونا اسیفن
 56. ژورنال علم و فناوری اقیانوس آرام
 57. ژورنال دانش و فناوری پرتانیکا
 58. پژوهش‌های قطبی
 59. پلیمرها
 60. مقالات علمی
 61. مقالات علمی آکادمی آرکانزاس
 62. پژوهش‌های اخیر علم و فناوری
 63. دانش دایلیمن
 64. مطالعه‌های دانش
 65. ژورنال جهانی علم
 66. ساینس‌آسیا
 67. گزارش‌های علمی
 68. مقالات و پژوهش‌های علمی
 69. ژورنال علم و فناوری دانشگاه سیلپاکورن
 70. ژورنال بین‌المللی علم و فناوری تاماسات
 71. ژورنال جهانی علم
 72. TOJSAT
 73. ژورنال دانش تاریکا
 74. ژورنال علوم تجربی دانشگاه تورنتو
 75. ژورنال علوم تجربی وی‌کار
 76. ژورنال علم و فناوری والایلاک
 77. ژورنال صربستانی علوم طبیعی

دیدگاه‌تان را بنویسید: