پیشینه پژوهش

مرور نوشته‌ها یا پیشینه پژوهش

به عنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی از شما انتظار می‌رود، نوشته‌هایتان در رابطه با زمینه تخصصی فعلیتان باشد. با این کار روشی منظم برای جستجو و بازبینی کارهای حرفه‌ای خود پیدا می‌کنید. به علاوه در وقت و زمانتان نیز صرفه‌جویی می‌شود. برای مرور موثر و کارا نوشته‌ها رویکرد زیر را دنبال کنید.

 • راهبرد جستجویتان را توسعه دهید.
 • متن‌ها را مبتنی بر ضرورت خواندن انتخاب کنید.
 • با استفاده از نوشته‌های مرور شده بنوسید.

توسعه راهبرد جستجو

راهبرد جستجو می‌تواند دو هدف داشته باشد.  به دست‌ آوردن مرتبط‌ترین نوشته‌ها، و دقت فراوان برای اطمینان از ارتباط بالا. که به ترتیب با حساسیت بالا و خاص‌بودن بالا شناخته می‌شوند.

به طور گسترده از دو روش برای جستجو استفاده می‌شود.

پیگیری ارجاع‌ها: لیست‌ استناد‌ها و کارهای مرتبط با نوشته‌هایی که خواندید بررسی می‌کنید. استفاده از نمایه‌های استنادی نیز می‌تواند بسیار مفید باشد.

جستجوی موضوعی: با استفاده از پایگاه‌های کتابشناختی، موتور‌های جستجو، فهرست‌ کتابخانه‌ها و نمایه‌ها نوشته‌های مرتبط جستجو می‌شوند.

خواندن انتقادی

در هنگام جستجو، خواندن و ارزیابی کردن نوشته‌ها این نکته را به خاطر بسپارید که نتایج جستجو باید متمرکز بر جستجویتان باشد.

یک روش سیستماتیک برای خواندن انتقادی می‌تواند شامل:

 • خواندن عنوان‌ها و چکیده‌ها
 • استفاده از اندازه‌گیری‌های کتابشناختی
 • توصیف معیار‌های برای حذف و شمول نوشته‌ها
 • انتخاب نوشته‌هایی که باید عمیق خوانده شود
 • ذخیره راهبرد جستجو برای تکرار جستجو

معیارهای کتابشناختی

استناد کاربرد بسیار فراوانی در ارزیابی پژوهش دارد. کتاب‌سنجی‌های معمول عبارتند از:

[showhide type=”post” more_text=”نمایش بیشتر” less_text=”نمایش کمتر”]

 • ضریب تاثیر
 • شاخص تاثیر مولف که به وسیله اچ ایندکس و از این قبیل معیارها سنجیده می‌شود.
 • آنالیز استنادی، یا چه کسی به چه کسی استناد داده است.

چندین خدمات آنلاین وجود دارد که شما را در یافتن این معیارها یاری می‌دهند

[/showhide]

نگارش با نوشته‌های مرور شده

تحقیق شما جدا از تحقیق‌های قبلی انجام نشده است. در سطح دکتری در برداشتن نوشته‌های موجود در مقاله‌تان نشان می‌دهد شما در زمینه تحقیق‌تان مسلط هستید و همچنین آشکار می‌کند که تحقیق شما شکاف دانش کنونی را پر می‌کند.

هدف کلی مقاله شما باید:

 • توسعه برهان‌ها با تحقیق‌های قبلی
  مقایسه یافته های خود را با پژوهش های قبلی
  تفاوت نتایج شما با دیگران
  آشکار کردن سهم خودتان در زمینه پژوهش

نگارش نوشته‌های مرور شده ممکن است به یکی از شکل‌های زیر باشد.

 • فصلی در پایان‌نامه
 • بخشی در مقاله‌
 • مقدمه یا خلاصه در مقاله مبتنی بر پایان‌نامه
 • بحثی یکپارچه که در سراسر متن‌تان آن را تفسیر و تحلیل می‌کنید.
 • یک بخشی که خودتان در نظر می‌گیرید برای مثال مقالات مروری

دیدگاه‌تان را بنویسید: