ارتباطات

مجله‌ها و مقاله‌های رسانه و ارتباطات، مدیا و دیجیتال و دانلود رایگان مقاله‌ها

ارتباط و ارتباطات : انتقال معنی از یک فرد، گروه یا نهاد به گروه، فرد یا نهادی دیگر به وسیله نمادهایی که برای هر دو طرف قابل فهم باشد.

رسانه: رسانه مجموعه‌ ابزارهای ارتباطی است که برای ذخیره و انتقال داده‌ها و اطلاعات استفاده می‌شود.

 1. پژوهش‌های روزنامه‌نگاری برزیل
 2. گزارش‌های موردی ارتباطات راهبردی
 3. اقلیم
 4. سایبرسایکلوژی: پژوهش‌های روان‌شناسی فضای مجازی
 5. دی.اچ.کیو
 6. ای‌ژورنالیست
 7. ژورنال فایبرکلوچر
 8. ژورنال رسانه جهانی: نسخه آفریقا
 9. ژورنال رسانه جهانی: نسخه استراالیا
 10. ژورنال رسانه جهانی: نسخه کانادا
 11. ژورنال رسانه جهانی: نسخه پاکستان
 12. ژورنال بین‌المللی علم آگاهی رسانی
 13. این مدیا: ژورنال فرانسوی رسانه‌ها و نمایش رسانه‌ها در جهان انگلیسی زبان
 14. ژورنالیسم نوآور
 15. ژورنال بین‌المللی ارتباطات
 16. ژورنال بین‌المللی انتشار‌های رسانه‌های دیجیتال
 17. ژورنال بین‌المللی چند‌رسانه‌ای و مهندسی کل
 18. ژورنال علوم ارتباطات
 19. ژورنال فرهنگ و ارتباط
 20. ژورنال ارتباط‌ها
 21. ژورنال مطالعه‌های ای‌مدیا
 22. ژورنال سیاست اطلاعاتی
 23. ژورنال تله‌ماتیک و اینفورماتیک
 24. ژورنال پژوهش‌های جهان مجازی
 25. ژورنال کامینوکازی: ژورنال مالزیایی ارتباط‌ها
 26. ام/سی ژورنال
 27. تاریخ رسانه مونوگراف‌ها
 28. مدیا تراپس
 29. مدیا کالتر: ژورنال پژوهش‌های رسانه و ارتباط‌ها
 30. بررسی‌های مروری نوردیکوم
 31. ژورنال آنلاین فناوری‌های ارتباطات و رسانه
 32. ژورنال آنلاین فضای ارتباطی
 33. پلتفرم: ژورنال رسانه و ارتباطات
 34. ژورنال ارتباط عمومی
 35. ژورنال رومانیایی ارتباطات عمومی
 36. استایل ارتباط
 37. سیستم، نشانه و عمل

دیدگاه‌تان را بنویسید: