جغرافیا

مجله‌ها و مقاله‌های جغرافیا، جغرافیای انسانی، جغرافیا شهری، جی.آی.اس

جغرافیا مطالعه مکان ها و روابط بین مردم و محیط زیست است. جغرافیدانان سعی در بررسی و کشف خواص فیزیکی سطح زمین و جوامع انسانی دارند.

 1. آلماتوریسم
 2. جی.آی.اس کاربردی
 3. پژوهنامه جغرافی. سری جغرافیای فیزیکی
 4. پژوهنامه جغرافی. سری اجتماعی اقتصادی
 5. اقلیم سینک
 6. گردشگری منور: ژورنال پاث‌مکینگ
 7. پریمترون
 8. ژورنال اروپایی جغرافی
 9. ژورنال اروپایی احساس از راه دور
 10. ژورنال جغرافیا اسلونیکا
 11. سالنامه دانشگاه کرایووا: نشریه جغرافی
 12. ژورنال اروپایی گردش‌گری، هتل‌داری و تفریح
 13. فنیا: ژورنال بین‌المللیی جغرافی
 14. فروم جگرافیک
 15. جغرافیا: ژورنال مالزیایی جامعه و فضا
 16. ژئواسپیس
 17. ژئوتراپیکو
 18. جغرافی انسانی: ژورنال پژوهش‌ها و مطالعه‌های جغرافی انسانی
 19. بحث‌های آب‌شناسی و علوم سیستم زمین
 20. ژورنال بین‌المللی علم خطر فاجعه آفرین
 21. ژورنال بین‌المللی ناوبری و نظارت
 22. ژورنال بین‌المللی اطلاعات حغرافی
 23. ژورنال ایتالیایی سنجش از راه دور
 24. ژورنال سیستم‌های اطلاعاتی جغرافی
 25. ژورنال جغرافی و زمین‌شناسی
 26. ژورنال علوم اطلاعات فاصله
 27. ژورنال تحلیل‌های منطقه‌ای و شهری
 28. کارتوگرافیا
 29. متا کارتو
 30. پژوهش‌ها و مطالعه‌ها کوهستان
 31. ژورنال دسترسی آزاد جغرافیا
 32. موقعیت یابی
 33. احساس از راه دور
 34. ژورنال گردشگری: مطالعه‌ها و پژوهش‌های گردشگری
 35. ژورنال رومانیایی جغرافیای سیاسی
 36. ژورنال آنالیز گردشگری
 37. ژورنال رومانیایی جغرافی
 38. خطرات و فجایع
 39. بررسی‌های مروری رومانیایی مطالعه‌های منطقه‌ای
 40. شیما: ژورنال بین‌المللی فرهنگ‌های جزیره‌ای

دیدگاه‌تان را بنویسید: