گاسترانترولوژی

مجله‌ها و مقاله‌های علم مطالعه دستگاه گوارش یا گاسترانترولوژی و دل و روده

علم مطالعه دستگاه گوارش به انگلیسی گاسترانترولوژی شاخه‌ای از پزشکی است که به بررسی و مطالعه دستگاه گوارش انسان می‌پردازد.

 1. گزارش سالانه علوم دستگاه گوارش
 2. علوم دستگاه گوارشی بی.ام.سی
 3. گزارش‌های موردی علوم دستگاه گوارشی
 4. گزارش‌های موردی پزشکی دستگاه گوارشی
 5. گزارش‌های موردی کبد شناسی
 6. کبد شناسی پزشکی و مولکولی
 7. کلینیک و ترنسلیشن دستگاه گوارش
 8. پزشکی و کلینیک: دستگاه گوارش
 9. فراست پزشکی کلینیکی: دستگاه گوارش
 10. کبد شناسی مقایسه‌ای
 11. فراست‌های گاسترانترولوژی
 12. پژوهش‌های گاسترانترولوژی
 13. تمرین‌ها و پژوهش‌های گاسترانترولوژی
 14. پاثئوژن دل و روده
 15. پزشکی کبدی: شواهد و تحقیق‌ها
 16. درمان و پژوهش هپاتیت
 17. جراحی اچ.پی.بی
 18. ژورنال بین‌المللی کبد‌شناسی
 19. علم دستگاه گوارش آی.اس.آر.ان
 20. ژورنال پانکراس جی.اُ.پی
 21. ژورنال شرق میانه بیماری‌های گوارش
 22. ژورنال دسترسی آزاد پزشکی گوارش
 23. ژورنال جهانی علم دستگاه گوارش
 24. ژورنال جهانی آندوسکوپی دستگاه گوارش
 25. ژورنال جهانی تومور شناسی دستگاه گوارش
 26. ژورنال جهانی پاتوفیزیولوژي دستگاه گوارش
 27. ژورنال جهانی درمان‌ها و داورهای بیماری‌های گوارشی
 28. ژورنال جهانی جراحی دستگاه گوارش
 29. ژورنال جهانی کبد‌شناسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: