ساخت و ساز

مجله‌ها و مقاله‌ها ساخت و ساز، مهندسی سازه و مهندسی زلزله

ساخت و ساز هر گونه عملی اعم از لایروبی، حفاری، پاکسازی، درجه‌بندی زمین و دیگر فعالیت‌های مرتبط با سازه‌ها مانند ساختمان، سد، جاده و پل است.

 1. ژورنال ناپاسونیز تکنیکا: مهندسی عمران و معماری
 2. ژورنال استرالیایی اقتصاد ساخت و ساز و ساختمان سازی
 3. بررسی محیط انسانی و سازه‌ها
 4. نوشته‌های پژوهشی بتون
 5. ژورنال الکترونیکی فناوری اطلاعات در ساخت‌ و ساز
 6. ژورنال الکترونیکی مهندسی سازه
 7. هرون
 8. ژورنال بین‌المللی مهندسی سازه پیشرفته
 9. ژورنال بین‌المللی فناوری و مهندسی سازه مقاوم
 10. ژورنال ساخت و ساز در کشورهای در حال توسعه
 11. ژورنال فناوری اطلاعات در ساخت و ساز
 12. ژورنال ساخت و ساز خمیده
 13. مهندسی ساختاری-مهندسی زلزله
 14. طراحی و ساخت مقاوم

دیدگاه‌تان را بنویسید: