تفاوت ارجاع و استناد

تفاوت استناد و ارجاع

افراد وقتی یکی از کلمات ارجاع، استناد، نقل، مستند و از این قبیل استفاده می‌کنند منظورشان تمامی آن‌ها است. یعنی این کلمات هم‌پوشانی قابل توجهی با هم دارند برای ثبات، اینجا مستندسازی، ارجاع و استناد تعریف می‌شود.

مستند سازی کار کلی اعتبار و تصدیق کردن منابعی است که شما استفاده کرده‌اید. در اینجا شما باید اطلاعات کتابشناختی هر منبعی که استفاده کرده‌اید باید کامل و واضح بیان کنید.

استناد، زمانی انجام می‌شود که از منبعی خاص برای اثرتان استفاده کرده‌اید و سپس اطلاعات کتابشناختی کامل آن را نوشتید. در استفاده از یک منبع برای نوشتن ممکن است بعضی از مسائل دزدی ادبی پدید بیاید، اما با نشان دادن دقیق آنچه که استفاده کرده‌اید به همراه دادن اطلاعات کتابشناختی کامل به آن می‌توانید از دزدی ادبی دوری کنید.

ارجاع، اطلاعات کتابشناختی است که خوانندگان را به منابعی که استفاده کرده‌اید راهنمایی می‌کند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: