شیمی

مجله‌ها و مقاله‌های آزاد شیمی ، کریستال، کاتالیزور ، شیمی سبز و پایدار

نام شیمی از کیمیا یکی از علوم پنجگانه خفیه دوران کهن گرفته شده است. این علم از دانش‌های بنیادی است که به مطالعه ساختار، خواص، ترکیب‌ها و دگرگونی ماده می‌پردازد.

 1. ژورنال شیمی اسلونی
 2. مجله کریستالوگرافی بخش ای
 3. پیشرفت‌ها در شیمی فیزیک
 4. گزارش سالانه دانشگاه بخارست: شیمی
 5. پژوهش‌های پتروشیمی کاربردی
 6. بحث‌های فیزیک و شیمی اتمسفر
 7. پژوهش‌های بیواینترفیس در شیمی کاربردی
 8. بیو ریسورسز
 9. پژوهنامه انجمن شیمی شیلی
 10. پژوهنامه مهندسی تجزیه و واکنش‌های شیمیایی
 11. پژوهنامه انجمن شیمی اتیوپی
 12. پژوهنامه انجمن شیمی کره
 13. کاتالیزورها
 14. سرامیک‌ها-سیلیکات‌ها
 15. پزوهنامه شیمی دانشگاه پلوتانیکا
 16. ژورنال اینترنتی شیمی
 17. ژورنال علوم شیمی
 18. ژورنال مرکز شیمی
 19. آموزش، پژوهش و تمرین شیمی در اروپا
 20. ژورنال شیمی
 21. شیمی دسترسی آزاد
 22. ژورنال مواد شیمیایی
 23. کریستال‌ها
 24. نوشته‌های کنونی شیمی
 25. اصول پخش
 26. کمیسیون شیمی
 27. ژورنال الکترونیکی شیمی
 28. ژورنال اروپایی شیمی
 29. شیمی سبز و پایدار
 30. ژورنال بین‌‌المللی شیمی
 31. ژورنال بین‌المللی الکتروشیمی
 32. ژورنال بین‌المللی علوم مولکولی
 33. ژورنال بین‌المللی فوتونرژی
 34. ژورنال الکترونیکی اینترنتی طراحی مولکولی
 35. شیمی فیزیکی آی.اس.آر.ان
 36. ژورنال روش‌های تحلیلی در شیمی
 37. ژورنال شیمی بیوفیزیک
 38. ژورنال شیمی کسب و کار
 39. ژورنال شیمی انفورماتیک
 40. ژورنال شیمی
 41. ژورنال آرایشی، علوم پوستی و کاربرد‌ها
 42. ژورنال فناوری و فرایند تبلور
 43. ژورنال مهندسی و علم الکتروشیمی
 44. ژورنال الکتروفورز
 45. ژورنال علوم رادیوشمی و هسته‌ای
 46. ژورنال علم و هنر
 47. ژورنال شیمی سیستم‌ها
 48. ژورنال انجمن شیمی برزیل
 49. ژورنال انجمن شیمی صربستان
 50. ژورنال مقدونیه‌ای شیمی و مهندسی شیمی
 51. مول‌بانک
 52. ژورنال دسترسی آزاد شیمی فیزیک
 53. اُربیتال: ژورنال الکترونیکی شیمی
 54. مقاله‌های شیمی پزشکی و طبیعی
 55. ژورنال پاکستانی شیمی
 56. ذرات و سم‌شناسی فیبر
 57. ژورنال فناوری شیمی لهستان
 58. کوامیا نووا
 59. مقاله‌های پژوهشی شیمی فیزیک
 60. علوم سفت‌ شدن
 61. ژورنال ترکیه‌ای شیمی

دیدگاه‌تان را بنویسید: