ناسا دوباره به همکاری با اسا در پروژه لیسا (امواج گرانشی) برگشت

ناسا دوباره به همکاری با اسا در پروژه لیسا (امواج گرانشی) برگشت

اواخر سال قبل بود که دانشمندان اعلام کردند که امواج گرانشی – به نام امواج فضا-زمان اینشتین- را برای اولین بار روی زمین کشف کردند. این امواج هم اکنون در سراسر ناسا طنین انداز شده است. اکنون ناسا و آژانس…