مدل انتشار فضای آزاد در برابر مدل انتشار چند مسیر در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

مدل انتشار فضای آزاد در برابر مدل انتشار چند مسیر در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند نوع مدل انتشار  داریم که در اینجا به طور خلاصه دو تا معرفی می‌شود. اولیش مدل انتشار فضای آزاد (free space propagation) و دومی مدل انتشار چند مسیر (multi-path propagation)است. خوب در اینجا تعریف هر…

الگوریتم خوشه بندی لیچ (LEACH ) در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

الگوریتم خوشه بندی لیچ (LEACH ) در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

اگر پروژه، پایان‌نامه و مقاله‌تان در مورد خوشه‌بندی، مسیریابی، کاهش مصرف انرژی و از این دست مسائل در شبکه‌های حسگر بی‌سیم است مطمئنا نامی از پروتکل معروف لیچ را شنیدید. این پروتکل در سال ۲۰۰۰ در یکی از کنفرانس‌های آی…