مکانیسم کشف باتنت

یک مکانیسم کشف باتنت مبتنی بر رفتار شبکه با استفاده از پی.اس.اُ و کا مین A Network Behavior-Based Botnet Detection Mechanism Using PSO and K-means چکیده: در جهان امروز، باتنت یکی از بزرگترین تهدیدات برای امنیت شبکه است. مهاجمان شبکه،…

خوشه بندی بهینه‌سازی ازدحام ذرات گسسته

کلودی پی.اس.اُ مخفف خوشه‌بندی با بهینه‌سازی ازدحام ذرات گسسته است که نسخه گسسته از الگوریتم پی.اس.اُ است. در کلودی پی.اس.اُ هر خوشه‌بندی تایید شده به عنوان یک . هر ذره در اینجا یک بردار صحیح ان بعدی است، این بردار…

برگشت به نقطه اول: پی.اس.اُ مبتنی بر غلظت

الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات به طور گسترده برای تحلیل خوشه استفاده شده است. با این حال، این یک تکنیک تصادفی است که به انحراف پارامترها به راه حل خوشه‌بندی زیر بهینه آسیب‌پذیر است. الگوریتم‌های خوشه‌بندی مبتی بر پی.اس.اُ ن همچنین…

ترکیب خوشه‌بندی ازدحام ذرات خود تطبیق بهبود یافته با الگوریتم سی-مین فازی

دیدیم که راه‌های قبلی جواب نداد پس از از این راه استفاده می‌کنیم این مقاله: Hybrid methods for fuzzy clustering based on fuzzy c-means and improved particle swarm optimization. تفاوت‌های بین الگوریتم ترکیبی پی.اس.ا، با سی-مین فازی، و الگوریتم ترکیبی…

ترکیب خوشه‌بندی ازدحام ذرات فازی و خوشه‌بندی سی-مین فازی

گفتیم که نتایج نشان داد که خوشه‌بندی سی-مین فازی سریعتر از خوشه‌بندی ازدحام ذرات فازی. به دلیل مشکلات خوشه‌بندی سی-مین فازی، دو الگوریتم سی-مین فازی و ازدحام ذرات فازی را با هم ترکیب می‌کنیم: در این الگوریتم ابتدا الگوریتم ازدحام…

الگوریتم فازی بهینه‌سازی ازدحام ذرات

قبل از اینکه دو الگوریتم پی.اس.اُ و سی-مین فازی را با هم ترکیب کنیم. باید گفت که الگوریتم پی.اس.اُ فازی ارائه شده بود. این الگوریتم سرعتش از الگوریتم سی-مین فازی کمتر بود. بنابراین ما رفتیم سراغ ترکیب آنها

الگوریتم خوشه‌بندی سی-مین فازی

این روش که در ۱۹۸۴ توسعه داده شده در بسیاری از برنامه‌های خوشه‌بندی داده مفید واقع گشته است. انگیزه اصلی به کارگیری سی-مین حل ناکارایی خوشه‌بندی سخت کا-مین در کار با گروه‌های هم پوشان بود. مطلب زیر را بخوان هدف…

الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی

الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی با خوشه‌ها به عنوان گروه نرمی رفتار می‌کنند که اشیا درون آن یک درجه عضویت دارند. مقدار این درجه بین ۰ و ۱ است. هر چه درجه بالاتر باشد نشان‌دهنده شباهت بیشتر شی به گروه است. معرف‌ترین…

ترکیب خوشه‌بندی سی-مین فازی با پی.اس.اُ بهبود یافته

خوشه‌بندی فازی زمینه پژوهشی مهمی با برنامه‌های کاربردی برای مسائل جهان واقعی شده است. در میان روش‌های خوشه‌بندی فازی، سی-مین فازی یکی از بهترین‌ها از لحاظ سادگی و کارایی بوده است. اگر چه بعضی از ضعف‌ها را به خصوص در…

بهینه‌سازی ازدحام ذرات خود تطبیق بهبود یافته

فرمول بهینه‌ساز ازدحام ذرات برای یافتن راه حل بهینه در فضای جستجو به قرار زیر است از اینجا دلیل الگوریتم بهبود یافته خود تطبیق بهینه‌سازی ذرات بیان شده الگوریتم بهینه‌سازی بهبود یافته، این الگوریتم کارایی بهتری را نشان داده

رهیافت بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای خوشه‌بندی متن‌های کوتاه

حاشیه: من باید سریع تموم کنم- خدایا کمکم کن متن‌های کوتاه مانند نظرات روی محصولات تجاری، اخبار، فک‌ها و چکیده مقالات علمی منابع مهمی روی وب هستند که ناشی از نیازمندی‌های ثابت افراد برای استفاده از آنها برای زندگی واقعی‌شان…

الگوریتم خوشه‌بندی کا-مین متوازن

هدف از خوشه‌بندی با این الگوریتم کمینه کردن میانگین توازن از همه نقاط در دیتاست به همه مراکز خوشه است. الگوریتم کا-مین متوازن مشکل مقداردهی اولیه الگوریتم کا-مین را حل می‌کند، اما به آسانی در بهینه محلی متوقف می‌شود. این…

تکنیک انتخاب ویژگی متن

تکنیک غیر نظارتی انتخاب ویژگی متن مبتنی بر ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی ذرات با عملگرهای ژنتیک برای خوشه‌بندی متن Unsupervised text feature selection technique based on hybrid particle swarm optimization algorithm with genetic operators for the text clustering انتخاب ویژگی متن،…

تکنیک ترکیب الگوریتم پی.اس.اُ و اف.سی-ام برای خوشه‌بندی سند

این مقاله دو تکنیک برای خوشه‌بندی اسناد ارائه می‌دهد: اف.سی.پی.اس.اُ این الگوریتم ترکیبی از سی.مین فازی و پی.اس.اُ است. این تکنیک برای بسیاری از مشکلات بهینه‌سازی مانند قوانین کامپیوتر، خوشه‌بندی قطعات بازار، خوشه بندی تصاویر اسنتاجی و … به کار…

تکنیک ترکیب الگوریتم پی.اس.اُ و کا-مین برای خوشه‌بندی سند

این مقاله دو تکنیک برای خوشه‌بندی اسناد ارائه می‌دهد: کا پی اس اُ: ترکیب کا مین و پی.اس.اُ با ماژول کا مین مقدار دهی اولیه شده و سپس پی.اس.اُروی نتایج اولیه تولید شده توسط ماژل کا مین به کار برده…

تکنیک انتخاب ویژگی متن

تکنیک غیر نظارتی انتخاب ویژگی متن مبتنی بر ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی ذرات با عملگرهای ژنتیک برای خوشه‌بندی متن Unsupervised text feature selection technique based on hybrid particle swarm optimization algorithm with genetic operators for the text clustering انتخاب ویژگی متن،…

تکنیک خوشه‌بندی سند: الگوریتم سی-مین فازی

این رایج‌ترین تکنیک خوشه‌بندی نرم است که ویژگی‌های کا-مین و تکنیک‌های منطق فازی را ترکیب می‌کند. این الگوریتم در ۱۹۷۳ توسط دون توسعه داده شد و در ۱۹۸۴ به وسیله بزدک بهبود یافت. این شبیه به کا مین است به…

چگونگی اجرای الگوریتم‌های خوشه‌بندی در دیتاست

مثال: الگوریتم کا-مین و پی.اس.اُ روی چهار دیتاست به ترتیب به کار گرفته می‌شوند سنجه‌های شباهت برای آنها فاصله اقلیدسی و کسینوس روابط است برای مقایسه آسان الگوریتم پی.اس.اُ و کا-مین در هر آزمون ۱۰۰ تکرار انجام می‌دهد. برای ترکیب…

ترکیب الگوریتم خوشه‌بندی ازدحام ذرات و الگوریتم خوشه‌بندی کا-مین

پژوهش مُروز نشان داد که اگر زمان کافی تعیین شود، الگوریتم خوشه‌بندی پی.اس.اُ نسبت به الگوریتم خوشه‌بندی کامین می‌واند نتایج خوشه‌‌بندی شده‌ی فشرده‌تری از دیتاست کم بعد ارائه دهد. با این حال، هنگام خوشه‌بندنی دیتاست‌های اسناد بزرگ، انتقال آهسته از مرحله جهانی…