گوجه فرنگی

قدمت گوجه فرنگی به ۵۰ میلیون سال پیش در قطب برمی‌گردد

این گوجه‌فرنگی‌هایی که با آن املت درست می‌کنید و در ساندویچ‌هایتان قرار می‌دهید ۵۰ میلیون سال پیش در قطب جنوب تکامل یافته است. این نتیجه مطالعه‌ای ایست که در ژورنال ساینس منتشر شد. محققان دو فسیل فشرده شده بین 52.2 میلیون ساله پاتاگونیایی پیدا کردند که که نقش پهنی از میوه فانوسی باستان روی آن قرار داشت.