نکاتی در مورد پایان نامه نویسی: نوشتن بیشینه پژوهش

در قسمت پیشینه پژوهش یا لیترچر رویو مطالب کاملا مرتبط با سوالات اصلی پایان نامه را مطرح نمائید و از طرح مطالب حاشیه ای و فراتر از موضوع که در فصلهای دیگر پایان نامه مورد اشاره نخواهند گرفت بپرهیزید. بهترست پیشینه پژوهش از یک فصل تجاوز نکند. در پایان نامه های دکتری پیشنهاد شده است که پیشینه پژوهش از ۸۰ صفحه بیشتر نباشد.

تمرکز بیش از حد بر آنچه دیگران گفته اند ممکن است مانعی برای تفکر خلاق شما باشد. علاوه بر آن داوران پایان نامه ها هم ایده های خود شما را در پایان نامه جستجو می کنند. بهترست بجای گزارش آنچه تک تک نویسندگان گفته اند، نظرات مشابه را گروه بندی کرده و ایده ها را گزارش دهید. در انتها اسم نویسندگان مرتبط با هر ایده را بیاورید.

 در کنار مطالعه آثار دیگران، زمانی را هم به تفکر و خلق ایده های خود اختصاص دهید. به یاد داشته باشید که بهترین روش برای خلق یک ایده خوب اینست که تعداد زیادی ایده داشته باشید.

ماخذ:

Dunleavy, P. (2003). Authoring a PhD: How to plan, draft, write and finish a doctoral thesis or dissertation. New York, Palgrave Macmillan.

پایاپیوند

منبع: https://kmlis.wordpress.com