نوشتن فصل نتیجه گیری پایان نامه

بعد از مدتها صرف انرژی پایان نامه ام را تکمیل کردم و پیش استاد راهنمای پایان نامه ام، دکتر الویری رفتم. یک سری بخش ها در پایان نامه نیاز به اصلاح و ویرایش داشت که آنها را نیز انجام دادم. یکی از اشکالات، کوتاه بودن بخش نتیجه گیری و جمع بندی در پایان نامه بود که باید مجددا اصلاح می شد. هر بار که سراغ نوشتن نتیجه گیری می رفتم از ادامه کار منصرف می شدم. به همین جهت تصمیم گرفتم کمی در مورد نوشتن نتیجه گیری در پایان نامه در اینترنت جستجو کنم. دو منبع کوتاه و البته کامل پیدا کردم که فکر می کنم بار من را در نوشتن پایان نامه سبک کرد. اصول هر دو مطلب تقریبا شبیه هم است بنابراین در اینجا یکی از منابع را ترجمه کرده ام. و امیدوارم برای کسانی که قصد نوشتن نتیجه گیری برای پایان نامه شان را دارند مفید باشد.

نوشتن فصل نتیجه گیری برای پایان نامه شما

چارچوب اصلی این مطلب:

 • دلایل دشواری نوشتن نتیجه گیری در پایان نامه
 • اصول عمده در نگارش نتیجه گیری
 • باید ها و ضرورت های نگارش نتیجه گیری
 • نباید های نگارش نتیجه گیری
 • نمونه هایی برای نگارش نتیجه گیری

دلایل دشواری نوشتن نتیجه گیری در پایان نامه

عمدتا بیشتر اضطراب و دشواری نگارش نتیجه در پایان نامه غیر آکادامیک است. یکی از دلایل این است که محقق پایان نامه را تکمیل کرده است و نوشتن یک بخش جدید در آخر پایان نامه بعد از آن همه سختی دشوار می نماید. دیگر اینکه پس از مدت ها تلاش و صرف انرژی شما برای نوشتن نتیجه گیری خسته شده اید و دلیل دیگر اینکه سر و کله زدن با یک موضوع در مدت زمان طولانی شما را از موضوع مورد تحقیق خسته کرده است. اما باید توجه داشت که از لحاظ تکنیکی نوشتن پایان نامه سخت نیست و از طرف دیگر نتیجه گیری بخش مهمی از ویترین پایان نامه شماست.

اهمیت نتیجه گیری در پایان نامه

در پروسه دفاع از پایان نامه معمولا داوران آخرین متنی را که مورد بررسی قرار می دهند همین پایان نامه است. و معمولا داوران بیشتر مقدمه و نتیجه گیری پایان نامه را بررسی می کنند. در مورد کار علمی خودتان نیز اگر بعد از مدتی خواستید به همین تحقیقتان مراجعه کنید. بهترین جایی که می توانید کلیت کار خودتان را دنبال کنید همین بخش نتیجه گیری است.

ماموریت اصلی نتیجه گیری در پایان نامه

برای خلاصه کردن مطالب پایان نامه

 • در مورد چه چیزی تحقیق کرده اید
 • مبانی اصلی استدلال های شما در این تحقیق چه بوده است؟
 • چگونه در این مورد تحقیق کرده اید؟
 • چه چیزی را در این تحقیق یافته اید؟
 • چگونه نظریات موجود در این موضوع به چالش کشیده شد ه است؟

یک باید و سه ایده آل در نوشتن نتیجه گیری

شما باید:

به روشنی و البته کوتاه و موجز روشن کنید که سهم تحقیق شما در پیشبرد دانش بنیادین چه بوده است.

مواردی که برای بهتر شدن نتیجه گیری ضروری به نظر می رسد:

باید بتوانید بین نظریات کلیدی در فصل های مختلف پایان نامه ارتباط و پیوند ایجاد کنید.

باید بتوانید تعهد و اشتیاق خود را در پاینبندی به استانداردهای تحقیق آکادمیک، بروز دهید.

تاثیرات مثبت این تحقیق را برای داوران پایان نامه روشن کنید.

۵ نباید در نتیجه گیری

 1. یافته های تحقیق را تا جایی پیش نبرید که شما آنها را در پایان نامه اثبات نکرده اید.
 2. از معرفی دیتای جدید در نتیجه گیری پرهیز کنید
 3. سعی نکنید محدودیت ها و یا ضعف های تحقیق را پنهان کنید بلکه مثل یک کارشناس نقاط ضعف و محدودیت های تحقیق را خاطر نشان کنید البته مواظب باشید در این امر زیاده روی نکنید.
 4. از پیشنهاد و توصیه های عملی و کاربردی پرهیز کنید و اگر مجبور به ارائه ی آنها هستید. آنها را در ضمیمه بیاورید.
 5. مواظب باشید نتیجه گیریتان را خیلی طولانی یا خیلی کوتاه نکنید.

قالب نمونه برای نوشتن پایان نامه ۱

 1. پاراگراف اول در مورد اینکه در مورد چه چیزی تحقیق کرده اید و بعد ورود به بخش های ذیل الذکر نتیجه گیری
 2. یک بخش در مورد اصل تحقیق و چگونگی انجام تحقیق
 3. یک بخش در مورد یافته های تحقیق شما و چرایی چینش فصل های پایان نامه و ارتباط آنها
 4. یک بخش در مورد پیشنهاد برای تحقیقات بعدی در حوزه های مرتبط
 5. بخش آخر به اشاره ی دوباره به نو بودن تحقیق در حوزه ی مطالعاتی مورد نظر تاکید می کند.

قالب نمونه برای نوشتن پایان نامه۲

 1. پاراگراف اول در مورد اینکه در مورد چه چیزی تحقیق کرده اید و بعد ورود به بخش های ذیل الذکر نتیجه گیری
 2. یک بخش برای یافته های تحقیق۱  در این بخش توضیح می دهید که چگونه به این یافته ها دست یافتید و این یافته ها چگونه تحقیقات مشابه قبلی را به چالش می کشد.
 3. یک بخش برای یافته های تحقیق ۲ که شبیه بخش قبلی عمل می کنید
 4. یک بخش برای یافته های تحقیق ۳ که شبیه بخش قبلی عمل می کنید
 5. یک بخش برای توضیح ظرفیت های بالقوه ی تحقیق در آینده که می توانند تحقیق شما را ادامه دهند.
 6. بخش آخر به اشاره ی دوباره به نو بودن تحقیق در حوزه ی مطالعاتی مورد نظر تاکید می کند.

منبع: https://hoseingh.wordpress.com