سایتی برای اشتراک گذاری ایده‌ها

هر کسی که در زمینه‌ای پژوهشی کار می‌کند، بسیار پیش می‌آید که ایده‌ای به ذهنش می‌رسد که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است. یا ایده‌هایی هستند که تنها به دلیل نبود بودجه یا زمان، از دنیای ذهن بیرون نمی‌آیند. اگر هدف پژوهشگران گسترش دانش باشد، بسیار پسندیده است که این ایده‌ها را با همگان تقسیم کنند شاید که کسی بتواند آنها را گسترش دهد و به کار بیاندازد.

ماری و توبا، پس از گفتگویی برای واقعیت بخشیدن به امکان به اشتراک گزاری ایده‌ها، سایتی را درست کرده‌اند. این سایت هنوز جوان است و محتوای چندانی ندارد. ولی شاید از همین محتوای اندکش کسی بتواند سود ببرد، و اگر خود ایده‌ای دارید به پربارتر شدن آن کمک کنید

http://ideabasket.org/

منبع: https://myphdstudies.wordpress.com