تندخوانی مقاله علمی

در کار پژوهش، به ویژه زمانی که  می‌خواهید کار بر روی موضوعی را آغاز کنید که با آن ناآشنا هستید، بسیار پیش می‌آید که شمار مقاله‌هایی که باید بخوانید یا دوست دارید بخوانید، فراتر از تنگنای زمانی شماست. اگر بخواهید هر مقاله را از آغاز تا پایان بخوانید، نه تنها از خواندن بسیاری از مقاله‌ها باز می‌مانید، که انرژی بسیاری نیز برای خواندن مقاله‌هایی که شاید چندان به کار شما نیایند از دست می‌دهید. پس یافتن روشی که بتوان بیشترین اطلاعات را از هر مقاله در کمترین زمان بیرون کشید بسیار کارا خواهد بود (البته برخی از مقاله‌ها هستند که باید با دقت و خط به خط خوانده شوند، ولی تعداد آنها معمولا بسیار کمتر است).

به تازگی، پس از خواندن توصیه‌های گوناگون در این زمینه، روشی را پیدا کردم که هم برای خود من به خوبی پاسخ‌گو است و هم زمانی که برای هر مقاله باید بپردازم ۵ تا ۱۰ دقیقه است.

 

این هم چگونگی تند خواندن یک مقاله‌ی علمی در ۵ دقیقه:

۱) زمان سنجی برای خود بگذارید

۲) عنوان و چکیده‌ی مقاله را بخوانید.
توجه کنید که چکیده‌ی مقاله دربردارنده‌ی همه‌ی چیزهایی است که نویسنده می‌خواهد به شما بگوید. چکیده برای دانستن اینکه نویسنده‌ها چه کاری انجام دادند و به چه نتیجه‌ای رسیدند بسنده است. یادداشتی کوچک از یافته‌های مقاله بردارید و به گام پسین بروید.

۳) به نگاره‌ها نگاهی بیندازید.
در این گام پس از چکیده یک‌راست به سراغ نگاره‌ها و جدول‌ها بروید. آنها به تنهایی می‌توانند آنچه که در مقاله گذشته است را توضیح بدهند. به ویژه به دنبال یافتن استدلال‌ها و مشکل‌هایی باشید که از داده‌ها به دست می‌آیند و نیز نتیجه‌ای که این داده‌ها گرفته‌اند.

۴) یک راست به بخش بحث و نتیجه‌گیری بروید.
تنها نخستین پاراگراف بحث را بخوانید، چرا که باید دربردارنده‌ی چکیده‌ای از نتیجه‌ی پژوهش باشد. آیا پس از دیدن نگاره‌ها با این نتیجه موافق هستید؟ دوباره‌ به نگاره‌ها نگاهی بیندازید تا ببینید آیا معنی می‌دهند یا نه.

البته این کارها را در بار نخست نمی‌توانید در ۵ دقیقه انجام دهید، ولی پس از کمی تمرین می‌توانید این کار را انجام دهید. با این روش همه‌ی جزئیات مقاله را نخواهید دانست، ولی اطلاع خوبی از کل مقاله می‌دهد.