بورسیه انسانی

بورسیه دکتری علوم انسانی و اجتماعی در بنیاد ترودو پیر الیوت واقع در کانادا

بنیاد ترودو پیر الیوت واقع در کانادا تعدادی بورس تحصیلی برای رشته‌های علوم و انسانی و اجتماعی جهت بورسیه دانشجویان دکتری در نظر گرفته است.

متقاضیان فرصت دارند تا ۹ دسامبر ۲۰۱۶ درخواست و مدارکشان را به این موسسه بفرستند.

زمینه‌های پژوهشی این بورس تحصیلی

معیارهای ارزیابی

  • برتری علمی
  • مهارت‌های ارتباطی
  • مشارکت عمومی
  • تمایل به گفتگوی عمومی و انتقال دانش
  • تمایل به همکاری با جامعه علمی و دیگر پژوهشگران
  • ارتباط موضوعی پژوهش‌های دکتری

برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید.

مطالب مرتبط

بودجه پژوهشی کتابخانه دانشگاه ویلفرد کانادا برای پژوهش‌های تاریخی

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری تاریخ کانادا

فرصت مطالعاتی فوق دکتری در دانشگاه تورنتو در رشته مطالعات یهودی

دیدگاه‌تان را بنویسید: