زمان آزمون دکتری ۹۶

آزمون دکتری ۹۶ در جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ برگزار می‌شود

بر اساس جدول زمانبندی منتشر شده از سوی سازمان سنجش دکتری تخصصی ۹۶ در روز جمعه ۶ اسفند‌ماه برگزار می‌شود.

قابل ذکر است که آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ آزاد و سراسری همزمان و یکپارچه برگزار خواهند شد.

مطاب مرتبط

ثبت‌نام آزمون دکتری ۹۶ از ۱۶ آذر آغاز می‌شود تا ۲۲ ادامه می‌یابد

دیدگاه‌تان را بنویسید: