مجله‌ها و مقاله‌های جانورشناسی، حیات وحش، دوزیستان، به همراه دانلود مقاله‌ها

جانورشناسی شاخه‌ای از علم زیست‌شناسی است که به مطالعه و بررسی جانوران می‌پردازد.

 1. پیشرفت‌های هواشناسی
 2. آلسز: ژورنال اختصاصی مدیریت و زیست‌شناختی گوزن شمالی
 3. موزه آمریکایی ناویتیت
 4. حفاظت از خزندگان و دوزیستان
 5. حفاظت و تنوع زیستی حیوان‌ها
 6. حیوان‌ها
 7. اتمسفر
 8. علوم آب و هوا و اتمسفر
 9. تکنیک‌های اندازه‌گیری اتمسفر
 10. ژورنال هرپتولوژیکا
 11. ژورنال جانور شناسی آکادمی علوم مجارستان
 12. آرشیو دامپزشکی و علوم دامی برزیل
 13. بندپایان سیستماتیک و تکامل نژادی
 14. اسناد جانورشناسی
 15. آتماسفرا
 16. بحث‌های روش‌های اندازه‌گیری اتمسفر
 17. پژوهش‌های آلودگی جو
 18. بوم‌شناسی و حفاظت از مرغان
 19. بیاویک
 20. پژوهنامه جانور‌شناسی بُن
 21. پژوهنامه تاریخ طبیعت موزه آمریکا
 22. مدیریت و اندازه‌گیری کربن
 23. خبرنامه و پژوهش‌نامه دوزیستان
 24. کروپترا
 25. همکاری با جانورشناسی
 26. ژورنال الکترونیکی هواشناسی طوفان شدید
 27. انتومتروپیکا
 28. ژورنال اروپایی دسته‌بندی
 29. ژورنال اروپایی پشه‌شناسی
 30. اوسکورپیوس
 31. حیات وحش نروژی
 32. حشره‌شناسی فلوریدا
 33. مرز‌های جانورشناسی
 34. گایانا
 35. تاریخ حشره‌شناسی
 36. هیستریکس: ژورنال ایتالیایی پستاندارشناسی
 37. جانورشناسی
 38. آیلیزیا
 39. حشره‌شناسی
 40. حشرات
 41. ژورنال بین‌المللی علوم جوی
 42. ژورنال بین‌المللی علوم حشرات
 43. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های جانورشناسی
 44. ژورنال بین‌المللی جانورشناسی
 45. ژورنال راز بقا بی‌مهره‌ها
 46. پژوهنامه گروه متخصصان سمور
 47. پیشرفت‌ها در مدل‌سازی سیستم‌های زمین
 48. ژورنال پژوهش‌های حشره‌شناسی
 49. ژورنال انجمن حشره‌شناسی ژاپن
 50. ژورنال سموم و حیوانات سمی
 51. مالاکولوژیکا
 52. پرنده‌شناسی دریایی
 53. نرم‌تنان
 54. علوم سیستم زمین و مخاطرات طبیعی
 55. ماهی‌شناسی
 56. ژورنال جانورشناسی نورث-وسترن
 57. پوست کلفت: ژورنال فیل آفریقایی، کرگدن آفریقایی و کرگدن‌های خاص آسیایی
 58. نقش از دست جانورشناسی
 59. فیلومدوسا: ژورنال خزندگان
 60. ژورنال لهستانی حشره‌شناسی
 61. روح: ژورنال حشره‌شناسی
 62. ژورنال برزیلی جانورشناسی
 63. حلقه
 64. روتینیکا: ژورنال مالاکولوژی روسیه
 65. ژورنال رپتور اسلواکی
 66. سولا: نوشته‌های علمی اتمسفر
 67. تلوس آ
 68. تلوس بی
 69. تلوس بی
 70. تتیس: ژورنال آب و هواشناسی مدیترانه
 71. بحث‌های کریوسفر
 72. پژوهنامه جانورشناسی رافلرز
 73. ژورنال ترکیه‌ای جانورشناسی
 74. ژورنال جانورشناسی
 75. جانورشناسی
 76. ارتباط‌های جانورشناسی
 77. سیستم‌های وحش

دیدگاه‌تان را بنویسید: