مجله‌ها و مقاله‌های حساسیت و ایمنی‌شناسی یا آلرژی و ایمونولوژي

حساسیت یا به انگلیسی آلرژی واکنش بیش از حد سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل مختلف است. افراد دچار به حساسیت، بدنشان دارای سیستم ایمنی بسیار هوشیار است که نسبت به عوامل تقریبا بی‌ضرر محلشان واکنشی بیش از حد معمول نشان می‌دهد.

ایمنی‌شناسی یا به انگلیسی ایمونولوژی از شاخه‌های زیست پزشکی است. این علم به بررسی رفتار ایمنی جانداران در برابر مواد خارجی، و مقابله با عوامل بیماری‌زا می‌پردازد. ایمنی‌شناسی هم به جنبه‌های آسیب‌شناسی سیستم ایمنی مانند پیوند اعضا، واکسناسیون، نقص ایمنی، حساسیت و بیماری‌های خود ایمنی، و هم به جنبه‌های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه می‌پردازد.

 1. حساسیت شناسی بین‌المللی
 2. معالجه و پژوهش AIDS 
 3. حساسیت، آسم و ایمنی‌شناسی بالینی
 4. ژورنال آمریکایی ایمنی شناسی تجربی و بالینی
 5. پاد تن
 6. حساسیت‌ شناسی آسیا و اقیانوسیه
 7. ایمنی شناسی BMC 
 8. گزارش‌های موردی ایمنی شناسی
 9. ایمنی شناسی بالینی و رشد
 10. حساسیت‌های بالینی و مولکولی
 11. حساسیت کلینکی و بهبودی
 12. مرز‌های ایمنی‌شناسی
 13. فراست‌های ایمونولوژی و ایمونوژنتیک
 14. ژورنال ایرانی حساسیت، آسم و ایمنی‌شناسی
 15. ژورنال‌ ایرانی بیماری‌های آرثپورد-بورن
 16. ژورنال ایرانی ایمنی‌شناسی
 17. حساسیت آی.اس.آر.ان
 18. ژورنال حساسیت
 19. ژورنال بیماری‌های آرثپورد-بورن
 20. ژورنال آسم و آلرژی
 21. ژورنال ایمنی مبتنی بر درمان و واکسن
 22. ژورنال حساسیت و ایمنی‌شناسی بالینی
 23. ژورنال آزاد ایمنی‌شناسی
 24. ژورنال آزاد ایمونولوژی
 25. ژورنال پژوهشی ایمنی‌شناسی
 26. ژورنال جهانی ایدز

دیدگاه‌تان را بنویسید: