مجله‌ها و مقاله‌های بوم‌شناسی، اکولوژی و تنوع زیستی

بوم‌شناسی به انگلیسی اکولوژی به بررسی برهم‌کنش‌های میان‌ جانداران و محیط زندگی آنها می‌پردازد. این علم قدیمی‌ترین علم دنیا است. انسان‌های نخستین برای یافتن غذا و شناسایی دشمنان غیر انسانی‌شان باید بوم‌شناسانی ماهر بوده باشند.

 1. ژورنال تنوع زیستی
 2. شواهد حفظ منابع طبیعی
 3. فرایندهای زیست محیطی
 4. بوم شناسی و جامعه
 5. نوشته‌های اسنوبیولوژی
 6. پژوهش‌ها و برنامه‌های کاربردی گیاه‌شناسی بومی
 7. بیولوژی و حفاظت هرپتولوژیکال
 8. ژورنال بین‌المللی بوم شناسی
 9. ژورنال جغرافیای دبرکانیا: نشریه منظره و محیط
 10. بوم‌شناسی آی.اس.آر.ان
 11. ژورنال علوم اکولوژی و محیط زیست
 12. ژورنال اکولوژی و زیست زمین
 13. ژورنال لیمنولوژی
 14. مخازن دریاچه‌ها و برکه‌ها
 15. خبرنامه لاک‌پشت‌های دریایی
 16. ژورنال دسترسی آزاد بوم‌شناسی
 17. بروشورهای جانورشناسی موسسه زوسیستماتیک و دانشگاه محیط زیست بوداپست
 18. رنگیفایر
 19. نوشته‌های پژوهشی بوم‌شناسی
 20. علوم حفاظت گرمسیری
 21. شیپورچی
 22. زیستگاه‌های شهری
 23. وب اکولوژی
 24. تالاب‌ها (استرالیا)

دیدگاه‌تان را بنویسید: