مجله‌ها و مقاله‌ها رایگان کالبد شناسی، آناتومی و ریخت‌شناسی

کالبد‌شناسی یا آناتومی از شاخه‌های زیست‌شناسی است. این علم به بررسی ساختار و شیوه کار جسم و بدن جانداران می‌پردازد. زیرشاخه‌های کالبد‌شناسی، کالبدشناسی جانوری و کالبد‌شناسی گیاهی است. اگر بخواهیم تعریف کلی از کالبد‌شناسی ارائه دهیم کالد‌شناسی: یعنی شناسایی قسمت‌های مختلف بدن و بررسی ارتباط ساختمانی آنها با هم.

  1. تحقیق‌های بین‌المللی کالبد شناسی
  2. ژورنال کالبدشناسی بنگلادش
  3. مرز‌های علم اعصاب انسان
  4. مرز‌های علوم اعصاب
  5. ژورنال‌ تغییر‌های کالبد شناسی بین‌المللی
  6. ژورنال بین‌المللی ریخت شناسی
  7. رویستا چیلنا د آناتومیا

دیدگاه‌تان را بنویسید: