مجله‌ها و مقاله‌های فیزیک، آنتروپی، انرژی، چگالی، ترمودینامیک و بردار نسبیت

فیزیک که به زبان یونانی معنی طبیعت و دانش طبیعت را می‌دهد، علم مطالعه خواص طبیعت است. این دانش را دانش ماده، حرکت و رفتار آن در مکان و زمان می‌دانند.

 1. پژوهنامه AAPPS
 2. تکنیک‌های محاسباتی پیشرفته در الکترومغناطیس
 3. مطالعه‌های پیشرفته در فیزیک نظری
 4. مطالعه‌های پیشرفته در فیزیک کاربردی
 5. پیشرفت در فیزیک ماده متراکم
 6. پیشرفت‌های فیزیک انرژی بالا
 7. پیشرفتن‌ها در مهندسی و علوم مواد
 8. بررسی‌های فیزیک آفریقا
 9. بررسی‌های مروری آفریقایی فیزیک
 10. پژوهش‌های فیزیک‌ کاربردی
 11. ژورنال فیزیکا پلونیکا آ
 12. ژورنال فیزیک پلونیکا بی
 13. ژورنال آمریکایی فیزیک
 14. علم فضا و اتمسفر
 15. فیزیک و شیمی اتمسفری
 16. مجموعه مقالات آکادمی پلوریتانا پریکولانتی: رده علوم فیزیک، ریاضی و علوم طبیعی
 17. ژورنال برزیلی فیزیک
 18. ژورنال چینی فیزیک
 19. فیزیک ماده چگال
 20. ژورنال الکترونیکی فیزیک نظری
 21. اکترونیک- ارتباطات کریستال مایع (ای-ال.سی)
 22. آنتروپی
 23. وب‌کنفرانس‌های ای.پی.جی
 24. یوروفیزیک نیوز
 25. فیزیک آ (زاگرب)
 26. نورپردازی
 27. ژورنال بین‌المللی انرژی، اطلاعات و ارتباطات
 28. ژورنال بین‌المللی علم و فناوری مایکروویو
 29. ژورنال بین‌المللی علم فیزیک
 30. ژورنال ایرانی پژوهش‌های فیزیک
 31. فیزیک ماده چگال آی.اس.آر.ان
 32. ژورنال فیزیک نوری، مولکولی و اتمی
 33. ژورنال فیزیک مدرن
 34. ژورنال مطالعه‌های فیزیک
 35. ژورنال فیزیک: نشریه کنفرانس
 36. ژورنال انجمن ریولوژی ژاپن
 37. ژورنال ترمودینامیک
 38. ژورنال آمریکایی پژوهش‌های کاربردی
 39. ژورنال آمریکایی جامدات و سازه‌ها
 40. بررسی‌های مروری نسبیت
 41. ساختار مواد
 42. ژورنال جدید فیزیک
 43. ژورنال فیزیک کاربردی
 44. ژورنال دسترسی آزاد میکروفیزیک
 45. مقاله‌های فیزیک
 46. بررسی‌های مروری فیزیک ایکس
 47. فیزیک و فلسفه
 48. پژوهش‌های بین‌المللی فیزیک
 49. فیزیک آ پی.ام.سی
 50. فیزیک بی پی.ام.سی
 51. پیشرفت‌های فیزیک
 52. نوشته‌های پژوهشی فیزیک
 53. ژورنال برزیلی فیزیک
 54. ژورنال فیزیک مکزیک
 55. تقارن
 56. ژورنال ترکیه‌ای فیزیک
 57. ژورنال اوکراینی فیزیک
 58. ژورنال جهانی فیزیک ماده چگال

دیدگاه‌تان را بنویسید: