مجله‌ها و مقاله‌های فناوری شیمی، مهندسی پلیمر، نفت، زغال سنگ، سوخت و انرژی

فناوری شیمی مطالعه‌هایی شامل شیمی آلی و معدنی، شیمی صنعتی و فیزیکی، بیوشیمی کاربردی، تحلیل‌های ابزاری و کمی، شیمی خاص نفت و گاز، کشاورزی و بخش‌های زیست محیطی و خوراکی  است.

 1. ژورنال آمریکایی فناوری خوراکی
 2. ژورنال کارپات علوم و فناوری خوراکی
 3. پژوهشنامه تحقیقات مهندسی شیمی
 4. کوشنز
 5. CT & F – علم، فناوری و آینده
 6. ژورنال علوم خوراکی چک
 7. انرژی‌ها
 8. ژورنال بین‌المللی علوم الکتروشیمیایی
 9. ژورنال بین‌المللی علوم خوراکی
 10. ژونال بین‌المللی علوم پلیمری
 11. نوشته‌های تبادل یونی
 12. سرامیک آی.اس.آر.ان
 13. علم پلیمر آی.اس.آر.ان
 14. ژورنال جانبی‌ها و شیمیایی‌های خوراکی
 15. ژورنال مهندسی نفت
 16. ژورنال فناوری‌های تولید و اکتشافی نفت
 17. ژورنال پارچه‌ها
 18. ژورنال جدید شیشه و سرامیک
 19. علم و فناوری نفت و گاز
 20. کسب و کار نفت و گاز
 21. نفت و زغال‌سنگ
 22. فراینده‌ها و کاربرد سرامیک
 23. پژوهش‌ها و مطالعه‌های علمی مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی، صنایع خوراکی

دیدگاه‌تان را بنویسید: