مجله‌ها و مقاله‌های جراحی و عمل، ارتوپدی، تروماتولوژی و شکسته‌بندی

جراحی که در پارسی کهن بدان کاردپزشکی و زخمگری گفته می‌شد، یکی از شیوه‌های تخصصی پزشکی و درمان است. در این روش یا بخشی از بدن مانند (آپاندیس، لوزه، کیسه صفرا و ..) یا بافت عفونی یا سرطانی برداشته‌ می‌شود، یا وسیله‌ای مانند دریچه مصنوعی یا پروتز کار گذاشته می‌شود، و یا هم اینکه نفص دستکاری و اصلاح می‌شود (مانند دوختن آنوریسم با باز کردن رگ).

 1. پیشرفت‌های شکسته‌بندی
 2. سالنامه پژوهش‌ها و نو‌آوری‌های جراحی
 3. ژورنال گزارش‌های موردی APSP
 4. بیهوشی بی.ام.سی
 5. جراحی بی.ام.سی
 6. گزارش‌های موردی شکسته‌بندی
 7. گزارش‌های موردی جراحی
 8. گزارش‌های موردی پیوند‌زنی
 9. ژورنال مرکز و غرب آفریقا در مورد جراحی
 10. ای پلستی: ژورنال دسترسی آزاد جراحی پلاستیک و بازسازی
 11. ژورنال اروپایی مورد‌های جراحی
 12. ژورنال آنلاین پا و مچ پا
 13. ژورنال برزیلی جراحی
 14. ژورنال ارتوپدی
 15. ژورنال برزیلی ارتوپدی
 16. مجموعه مقالات مراقبت‌های ویژه قلب و عروق و بی‌هوشی
 17. سلامتی قلب و عروق و جراحی قفسه سینه
 18. ژورنال بین‌المللی پزشکی پیوند اعضا
 19. جراحی آی.اس.آر.ان
 20. ژورنال کالج فیزیک و جراحی بنگلادش
 21. ژورنال جراحی کنونی
 22. ژورنال علوم جراحی کم تهاجمی
 23. ژورنال جراحی ارتوپدی
 24. ژورنال پژوهش‌ها و جراحی شکسته‌بندی
 25. ژورنال ارتوپدی و تروماتولوژی
 26. ژورنال جراحی پاکستان
 27. ژورنال علم جراحی
 28. ژورنال گزارش‌های موردی جراحی
 29. جراحی کم تهاجمی
 30. تمرکز‌های جراحی عصبی
 31. ژورنال جراحی نیجریه
 32. ژورنال دسترسی آزاد جراحی
 33. ژورنال جراحی قلب و عروق
 34. ژورنال جراحی عصبی مدرن
 35. پژوهش‌ها و بررسی ‌های مروری ارتوپدی
 36. بررسی‌های مروری ارتوپدی
 37. امنیت بیماران در جراحی
 38. پزشکی بعد از عمل
 39. جراحی پلاستیک بین‌المللی
 40. ژورنال برزیلی بیهوشی
 41. ژورنال اس.ای ارتوپدی
 42. اسکولیوز
 43. ژورنال آفریقا جنوبی جراحی
 44. ژورنال جراحی مغز و اعصاب
 45. علم جراحی
 46. ژورنال اینترنتی عمل دستی
 47. ژورنال اینترنتی عمل گردن و سر
 48. ژورنال اینترنتی جراحی مغز و اعصاب
 49. ژورنال اینترنتی جراحی پلاستیک
 50. ژورنال اینترنتی جراحی ستون فقرات
 51. ژورنال اینترنتی جراحی
 52. علم جراحی قفسه سینه
 53. پژوهش‌های پیوند و مدیریت ریسک
 54. پژوهش‌های پیوند
 55. ویدیو جراحی و دیگر روش‌های کم تهاجم
 56. ژورنال اینترنتی جراحی قلب و عروق
 57. ژورنال اینترنتی جراحی اورژانسی
 58. ژورنال جهانی ارتوپدی

دیدگاه‌تان را بنویسید: