بیولوژی

مجله‌ها و مقاله‌های زیست‌شناسی و بیولوژی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک و بیومواد

زیست‌شناسی به انگلیسی بیولوژی به مطالعه جانداران زنده می‌پردازد. این دانش ویژگی‌ها و رفتارهای سازه‌واره‌ها، بررسی برهم‌کنش جانداران با هم و با محیط پیرامون‌شان و نیز به چگونگی پیداش افراد و گونه‌ها می‌پردازد.

 1. ژورنال آگروباتانیکا
 2. ژورنال هیستوشیمی و سیتوشیمی
 3. مطالعه‌های پیشرفته زیست‌شناسی
 4. پیشرفت‌های بیوانفورماتیک
 5. پیشرفت‌های بیوساینس و بیوتکنولوژی
 6. پیشرفت‌های علوم محیطی
 7. ژورنال آفریقایی پژوهش‌های زیست‌پزشکی
 8. جلبک
 9. سالنامه علمی زیست‌شناسی برزیل
 10. نشریه زیست‌شناسی دانشگاه آنالئا
 11. بررسی‌های مروری سالانه علوم زیست‌پزشکی
 12. آرشیو علوم زیستس
 13. زندگی و علوم دریایی
 14. بندپایان
 15. ژورنال مدیریت و اکوسیستم‌ها
 16. وب‌ کنفرانس‌های بی.آی.اُ
 17. بیوتکنیک آنلاین
 18. بیوئانیس
 19. تنوع زیستی: پژوهش و حفاظت
 20. انفورماتیک تنوع زیستی
 21. بیوایمپکتس
 22. فراست‌های زیست‌شناسی و بیوانفورماتیک
 23. بیواینترفاز
 24. رکورد‌های بیواینویژن
 25. گزارش‌های زیست‌شناسی و زیست‌پزشکی
 26. مقاله‌های زیست‌شناسی
 27. فرایند‌های زیستی آنلاین
 28. زیست‌شناسی
 29. بیولوژی دایرکت
 30. زیست‌شناسی تفاوت‌های جنسی
 31. بیولوژی اُپن
 32. فراست‌های بیومارکر
 33. مهندسی زیست‌پزشکی و زیست‌شناسی محاسباتی
 34. بیوپلیمر‌ها و سلول‌ها
 35. بیوساینس ریسرچ
 36. بیوتروپیا: ژورنال زیست‌شناسی گرمسیری جنوب شرقی آسیا
 37. بیوانفورماتیک بی.ام.سی
 38. زیست‌شناسی بی.ام.سی
 39. بیوفیزیک بی.ام.سی
 40. بیولوژی سلولی بی.ام.سی
 41. زیست‌شناسی تکوینی بی.ام.سی
 42. بوم‌شناسی بی.ام.سی
 43. زیست‌شناسی تکاملی بی.ام.سی
 44. زیست‌شناسی مولکولی بی.ام.سی
 45. مجموعه مقالات بی.ام.سی
 46. زیست‌شناسی ساختاری بی.ام.سی
 47. بیولوژی سیستم‌ها بی.ام.سی
 48. ژورنال برزیلی زیست‌شناسی
 49. ژورنال برزیلی پژوهش‌های زیست‌شناسی و پزشکی
 50. ژورنال کامبوجی تاریخ طبیعی
 51. ژورنال موزه سیلسیا
 52. ژورنال آموزش علوم تجربی
 53. سلول‌ها و بیوساینس
 54. گزارش‌های سلولی
 55. توابع و ساختار سلولی
 56. چک لیست
 57. بوم‌شناسی محاسباتی و نرم‌افزار
 58. یافته‌های بیومارکر کنونی
 59. ژورنال پژوهش‌های کنونی علوم زیستی
 60. بوم‌شناسی و تحولات
 61. ژورنال مصری بیولوژی
 62. ژورنال الکترونیکی علوم زیست‌شناسی
 63. ژورنال الکترونیکی زیست‌شناسی
 64. بیولوژی زیست‌محیطی و تجربی
 65. پژوهش‌های انزیم
 66. سلول‌ها و مواد اروپایی
 67. اِوو دِوو
 68. برنامه‌های کاربردی تحول
 69. تحولات بیوانفورماتیک
 70. ژورنال EXCLI
 71. پزشکی مولکولی و تجربی
 72. حیات وحش اسلواکی
 73. هیستوشیمی و سیتوبیولوژی
 74. مرزهای بیوجغرافی
 75. قانون ژن و زیست‌شناسی سیستم‌ها
 76. ژورنال زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک
 77. درستی ژنوم
 78. ژیاس‌ساینس
 79. فراست‌های گلیسوبیولوژی
 80. ژورنال بیوساینس حیات
 81. مقاله‌های IIOAB
 82. بیو سنترال میان‌رشته‌ای
 83. ژورنال بین‌المللی بیواتوماسیون
 84. ژورنال بین‌المللی بیولوژی
 85. ژورنال بین‌المللی بیومواد
 86. ژورنال بین‌المللی علوم زیست‌پزشکی
 87. ژورنال بین‌المللی بیوساینس
 88. ژورنال بین‌المللی علوم تجربی
 89. تحقیقات دریاها
 90. ژورنال زیست‌پزشکی ایرانی
 91. بیوانفورماتیک آی.اس.آر.ان
 92. بیوریاضی آی.اس.آر.ان
 93. بیوفیزیک آی.اس.آر.ان
 94. زیست‌شناسی مولکولی آی.اس.آر.ان
 95. ژورنال اردنی علوم زیست‌شناسی
 96. ژورنال پژوهش‌های زیست‌شناسی
 97. ژورنال علوم زیست‌شناسی
 98. ژورنال بیولوژی
 99. ژورنال زیست‌شناسی و علوم زمین
 100. ژورنال بیوفیزیک
 101. ژورنل پژوهش‌های زیست‌فناوری
 102. ژورنال عمق سلول
 103. ژورنال بیوانفورماتیک بالینی
 104. مجله خارج سلولی وزیکول‌ها
 105. ژورنال علوم حشرات
 106. ژورنال زیست‌شناسی دریایی
 107. ژورنال پژوهش‌های زیست‌شناسی مولکولی
 108. ژورنال پژوهش‌های تابش
 109. ژورنال سیگنال عبور از ماورا
 110. ژورنال علوم تجربی گرمسیری
 111. کوئدو: ژورنال علم و محافظت از مناطق محافظت شده آفریقا
 112. لایف
 113. بررسی‌های مروری لیمنولوژی
 114. ژورنال زیست‌شناسی کاربردی مالزی
 115. داروشناسی دریایی
 116. باتلاق و ذغال سنگ
 117. بیولوژی سیستم‌های مولکولی
 118. دید مولکولی
 119. مایکوسفر
 120. طبیعت اسلوانی: مجله زیست‌شناسی
 121. حشره‌شناسی نواحی گرمسیری
 122. بیوساینس
 123. ژورنال دسترسی آزاد علوم زیست‌شناسی
 124. ژورنال دسترسی آزاد بیوانفورماتیک
 125. بیولوژی دسترسی آزاد
 126. ژورنال پاکستانی علوم زیست‌شناسی
 127. ژورنال پان-آمریکایی علوم آبزیان
 128. بیولوژی PLoS
 129. بیولوژی محاسباتی PLoS
 130. پریلوزی
 131. مقالات دانشگاهی بین‌المللی بوم‌شناسی و علوم محیط زیست
 132. مجموعه مقالات آکادمی علوم لتونیایی. بخش ب: علوم طبیعی، دقیق و کاربردی
 133. بیومحیط
 134. فراست‌های بیولوژی باروری
 135. پژوهش‌ها و گزارش‌های موردی زیست‌شناسی
 136. مجله پژوهشی علوم زیستی
 137. نوشته‌های پژوهشی بیوشیمی
 138. ژورنال برزیلی بیولوژی
 139. ژورنال برزیلی حشره‌شناسی
 140. ژورنال شیلیایی علوم طبیعت
 141. سانامه علمی دانشگاه آلکساندر یوآن: نشریه زیست‌شناسی گیاهی
 142. ساین‌تفیکا
 143. پژوهنامه اسمیتی
 144. مقاله‌های سپلوبیولوژی
 145. نشریه علمی آلمانی زیست‌شناسی
 146. بررسی‌های مروری سیستماتیک
 147. اینترنت مجله ژنومیکس و پروتئومیکس
 148. زیست‌شناسی نظری و مدل‌سازی پزشکی
 149. پژوهش‌های تیروئید
 150. سموم
 151. ژورنال موسسه غارشناسی کارامیل
 152. گرایشات زیست‌شناسی تکاملی
 153. پژوهش‌های علوم تجربی گرمسیری
 154. ژورنال ترکی زیست‌شناسی
 155. زیست‌شناسی حیات وحش در عمل
 156. ژورنال آمریکایی زیست مولکولی
 157. ژورنال زیست‌شناسی و پزشکی یله

دیدگاه‌تان را بنویسید: