پروتکل لیچ در شبکه حسگر

کد لیچ در متلب: پروتکل سلسله مراتبی خوشه‌بندی مقیاسی کم انرژی برای شبکه‌های حسگر

من در اینجا یک خلاصه‌ای پروتکل لیچ را بیان می‌کنم و سپس کدهای مربوط به متلب را می‌آورم

لیچ، سرکلمه‌های Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy protocol به معنای پروتکل سلسله مراتبی خوشه‌بندی مقیاسی کم‌انرژی است. این پروتکل  یک پروتکل سلسه مراتبی است که در آن بیشتر گره‌ها داده‌یشان را به سرخوشه می‌فرستند، سپس سرخوشه با تجمیع و فشرده سازی داده آن را به ایستگاه پایه یا سینک ارسال می‌کند. هر گره از یک الگوریتم تصادفی برای تعیین اینکه آیا در هر رُند سرخوشه بشود یا نشود استفاده می‌کند. لیچ می‌سنجد که آیا هر گره انرژی رادیویی کافی برای اینکه داده‌ها را مستقیم به ایستگاه یا سرخوشه‌های نزدیک برساند دارد یا خیر، اما استفاده از این رادیو در همه مواقع موجب اتلاف انرژی می‌شود.

گره‌ها که سرخوشه شده‌اند برای پی رُند نمی‌توانند سرخوشه شوند، که پی درصد دلخواهی سرخوشه‌ها است. پس هر گره یک احتمال ۱/پی‌ام برای سرخوشه شدن را دارد. در پایان هر رُند، هر گره‌ای که سرخوشه نشده است نزدیکترین سرخوشه را برای پیوستن به خوشه انتخاب می‌کند. این سرخوشه یک زمانبندی برای هر گره در خوشه‌اش جهت انتقال داده ایجاد می‌کند.

همه گره‌هایی که سرخوشه نیستند تنها با سرخوشه به شکل TDMA  ، بر طبق زمانبندی ایجاد شده توسط سرخوشه ارتباط برقرار می‌کنند. آنها از انرژی کمینه مورد نیاز برای رسیدن به سرخوشه استفاده می‌کنند و تنها نیاز به نگه داشتن رادیوهایشان در طول اسلات زمانی دارند.


و اما کد،

البته چون به هم ریخته، من نمونه دانلودیش را هم قرار دادم: leach-in-matlab

دیدگاه‌تان را بنویسید: