جستجو پیشرفته در گوگل اسکالر

آموزش جستجوی پیشرفته در گوگل اسکالر

موتور جستجوی محقق گوگل، مانند خود موتور جستجوی معمولی گوگل ابزار‌های جستجوی پیشرفته را دارد. این ابزارها در رسیدن به نتیجه‌ی مورد دلخواه‌تان بسیار به کمک‌تان می‌آیند. فرض کنید شما می‌خواهید مقالات یک مجله‌ی خاص و یک نویسنده‌ی خاص برای‌تان بازیابی شود این امکان‌ها و بسیاری قابلیت‌های دیگر در بخش جستجوی پیشرفته گوگل اسکالر وجود دارد.

در بخش قبلی شکل و شمایل گوگل اسکالر به طور کامل بررسی شد، اگر تازه با گوگل اسکالر  آشنا شدید حتما «نوشتن مقاله‌یتان را با گوگل اسکالر شروع کنید» را ببینید.

جسجوی پیشرفته در گوگل اسکالر قابلیت‌های بسیار جذاب و کارایی دارد، با دانستن این نکات خیلی بهتر و دقیق‌تر آنجه می‌خواهید به دست می‌آورید.

برای اینکه از جستجوی پیشرفته در گوگل اسکالر استفاده کنید به صفحه‌ی اول گوگل اسکالر بروید.

گوگل اسکالر

در این تصویر یک جعبه‌ی سیاه رنگ می‌بینید که روی آن نوشته Advanced scholar search (یعنی جستجوی علمی پیشرفته) برای دسترسی به جستجوی علیم پیشرفته  روی فلشی که در جعبه‌ی جستجو در بالای این جعبه‌ی سیاه می‌بینید کلیک کنید تا تصویر زیر به شما نشان داده شود.

گوگل اسکالر

در اینجا تمام گزینه‌هایی که آورده شده را بررسی می‌کنیم.

چهار قسمت اول مربوط به چیدن نتایج جستجو‌یتان به تنظیم عبارت جستجوی‌تان است. در این قسمت به کلماتی که ‌می‌توانند جای هم قرار بگیرند، مترادف‌ها،  و کلماتی که همراه‌ هم می‌آیند توجه کافی داشه‌ باشید. به این فکر کنید که چگونه می‌توانید با در نظر گرفتن این مسایل به نتایج دلخواه‌تان برسید.

with all of the words : با همه‌ی کلمات-  هر چه که درون این جعبه نوشته شود کاملا جستجو می‌شود، برای مثال فرض کنید من networks computer را در اینجا می‌نویسم، مقالات و نوشته‌هایی که بازیابی می‌شود شامل مقاله‌هایی است که در عنوان و یا چکیده‌یشان، کلمه‌ی computer یا networks و یا عین عبارتی که نوشتم networks computer وجود دارد.

with the exact phrase : دقیق عین عبارت- هر چه درون این جعبه نوشته‌ می‌شود دقیقا همان عبارت جستجو می‌شود و نتایجی که در چکیده یا عنوان‌شان این عبارت را دارند بازیابی می‌شود. فرض کنید من  networks computer را در این جعبه می‌نویسم، نتایجی که برای من بازیابی می‌شود شامل مقاله‌ها و نوشته‌هایی است که در چکیده و یا عنوان‌شان دقیقا  Wireless computer networks کامپیوتر را داردند.

with at least one of the words : حداقل یکی از این کلمات: این جعبه گزینه‌ی بسیار خوب برای در نظر گرفتن مترادف‌ها و کلماتی است که همراه من می‌آیند. کلماتی که در این جعبه نوشته شده باشد، اگر حداقل یکی از آن‌ها در چکیده و یا عنوان مقاله‌ای موجود باشد آن مقاله برای شما بازیابی می‌شود. برای مثال با نوشتن Wireless computer networks در این جعبه تمام مقاله‌هایی که حداقل یکی‌ از کلمات Wireless ،computer ،networks را در خودشان داشته باشند برای شما بازیابی می‌شود.

without the words: بدون این کلمه- با نوشتن عبارت یا کلمه‌ای در این جعبه، مقاله‌ای که در عنوان و یا در چکیده‌اش از این کلمه استفاده کرده باشد بازیابی نمی‌شود. برای مثال اگر من در جعبه‌ی اولی   computer networks را بنویسم، و در این جعبه social را بنوسیم نتایجی که برای من بازیابی می‌شود شامل مقاله‌هایی است که در عنوان و یا چکیده‌یشان، کلمه‌ی computer یا networks و یا عین عبارتی که نوشتم networks computer وجود دارد، اما مقالاتی که حاوی کلمه‌ی social در چکیده یا عنوان‌شان هستند حذف می‌شود.

این جعبه مخصوصا بار وقت‌هایی خوب است که دو کلمه خیلی با هم تکرار می‌شوند و شما نمی‌خواهید مقالاتی که شامل آن کلمه باشد برایتان بازیابی شود.

where my words occur: کلمه‌ی من در کجا باشد. کنار این نوشته جعبه‌ای است که رویش نوشته شده anywhere in article  یعنی اینکه متن شما در هرجای مقاله که باشد جستجو می‌شود. گوگل اسکالر کم‌تر کل مقاله را جستچو می‌کند و فقط عنوان و چکیده‌ها را جستجو می‌کند. شما می‌توانید یا همین قسمت anywhere in article را انتخاب کنید که جستجو برایتان در چکیده‌ها و عناوین مقاله‌ها انجام می‌شود و یا می‌توانید بر روی anywhere in article کلیک کنید تا گزینه‌ی in the title of the article نیز به شما نشان داده شود، با انتخاب این گزینه جستجو تنها در عنوان‌های مقاله‌ها انجام می‌شود.

با سه گزینه‌ی پایینی می‌توانید مشخص کنید که مقالات چه نویسنده و چه ناشری بازیابی شود و همین طور می‌توانید مشخص کنید که تاریخ انتشار مقاله‌ها در چه محدوده‌ی زمانی باشد. این گزینه‌ها نیز بسیار گزینه‌های جالبی هستند.

Return articles authored by: کافیست نام نویسنده‌ای که می‌خواهید مقالاتش برایتان بازیابی شود را بنوسید.

Return articles published in: در این بخش نیز می‌توانید نام ناشری که می‌خواهید مقالاتش برایتان بازیابی شود را بنوسید.

Return articles dated between: برای اینکه تعیین کنید محدوده‌ی تاریخ انتشار مقالات چه زمانی باشد از این گزینه استفاده می‌شود.

توجه داشته باشید، شما می‌توانید این گزینه‌ها را به صورت ترکیبی و با هم استفاده کنید. برای مثال می‌توانید تعیین کنید مقاله‌های شبکه‌های کامپیوتری را از اشپرینگر برایتان بازیابی شود.

سعی کردم تمام نکاتی که راجع به جستجوی پیشرفته گوگل اسکالر باشد به زبانی ساده و کامل توضیح دهم با این حال اگر سوالی بود خوشحال می‌شوم بتوانم پاسخ دهم.

دیدگاه‌تان را بنویسید: