پروانه

این پروانه می‌تواند از عنکبوت بگذرد

با نگاه از نزدیک به بال‌های این پروانه، ممکن است عنکبوتی را پشت سرتان ببینید که سیخ ایستاده و خیره شده است. عنکبوت‌های جهنده درندگان اصلی پروانه‌های فلز نقش هستند. این حشرات بومی هند، جنوب چین، و تایوان هستند که سکونت‌گاه‌های آفتابی چون لبه‌های جنگل‌ها ساکن شده‌اند. به جای مبارزه، این پروانه‌ با داشتن خال‌هایی مانند چشم عنکبوت روی بال‌هایش و همچنین داشتن خط خطی‌هایی روی بالش که شبیه به دو جفت پای اولی عنکبوت است خود را از افتادن دریده شدن توسط عنکبوت نجات می‌دهد، این پژوهشگران این ماه در ژورنال رفتار حیوانات گزارش دادند. زمانی که یک عنکبوت با این پروانه رو در رو می‌شود، عنکبوتی را می‌بیند و حمله نمی‌کند. این پروانه حتی با پریدن مانند عنکبوت و بالا بردن بال‌های جلویش و چرخاندن بال‌های عقبش یک نمایش «طاووس مانند» را برای نمایش خال‌های چون چشم و خط خطی‌های چون پاهای عنکبوت ارائه می‌کند. جدا از جلوگیری از خورده شدن این پروانه، این تقلید می‌تواند نمایشی از پاسخ خواستگاری همراه با رقص باشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: