قمر زحل

کلوزآپ‌های خیره‌ کننده‌ای از پان، قمر زحل، یک امپاندا فضایی را نشان می‌دهد

ستاره‌شناسان مدت‌هاست که پان را می‌شناسند، پان یکی از درونی‌ترین قمرهای زحل است که ظاهری عجیب و غریب دارد. بر اساس عکس‌هایی که از راه دور گرفته شد، پژوهشگران می‌گفتند مانند یک گردو یا بشقاب پرنده به نظر می‌رسد. اما اکنون، کاوشگر کاسینی ناسا کلوزآپ‌های خیره کننده‌ای از این قمر یخی که ۳۵ کیلومتر عرض دارد گرفته است، و ممکن است بهتر باشد پیراشکی پان سرخ شده یا اِمپاندا صدا زده شود.

پان به دور زحل در شکافی در حلقه‌های این سیاره می‌چرخد و مواد را از آنها به سمت خود می‌کشد، بنابراین برآمدگی دو آن احتمالا پس از شکل گرفتن این قمر شروع شده است.

این تصاویر جدید تنها چند ساعتی قدمت دارند، بنابراین دانشمندان هنوز زمانی برای تخمین زدن عرض و بلندی این برآمدگی نداشته‌اند.

اگر مواد در این لبه هنوز آزاد و ول هستند، این برآمدگی می‌تواند شیب تندش را حفظ کند، چون گرانش این قمر بسیار کم است. آخرین تصاویر همچنان که کاسینی کم ارتفاع‌ترین (و پرخطرترین) پروازش از حلقه‌ها و قمرهای زحل قبل از آنکه از جو این سیاره عکس بگیرد به دست آمد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: