کدام شبیه‌ساز؟

برای شبیه‌سازی شبکه‌های حسگر بی سیم از ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود. که شاید متلب یکی از آنها باشد. من کارهای مقدماتی روی متلب انجام می‌دهم و اگر نشد سراغ شبیه‌سازهای دیگر مرتبط با متلب می‌روم.

دیدگاه‌تان را بنویسید: