کاربرد شبکه‌های حسگر بی‌سیم

شبکه‌های حسگر ممکن است شامل انواع متفاوت حسگرها مانند حسگرهای لرزه‌‌ای، ساده مغناطیسی، حرارتی، دیداری، مادون قرمز، آکوستیک، و رادری باشند که قادر به بررسی انواع شراط محیط بسازد، این‌ها شامل،

سنجش دما، رطوبت، حرکت وسایل نقلیه، شرایط روشنی، فشار، خاک‌برداری، سطوح نویز، وجود یا عدم نوع معین از شی، سطح فشار مکانیکی روی اشیای متصل شده و

بررسی ویژگی فعلی مانند سرعت، جهت  و اندازه شی

گره‌های حسگر می‌توانند برای حس مداوم، کشف رویداد، کشف آی.دی، حس محل و کنترل محل بازیکران استفاده شوند. مفهوم میکرو سنسینگ و رابطه بی‌سیم بین نودها تعدادی از نواحی کاربردی جدید را وعده می‌دهد. ما این کاربردها راب ه نظامی، محیطی، سلامت، خانگی، و دیگر نواحی تجاری دسته بندی می‌کنیم. این محتمل است توسعه این رده‌بندی با دسته‌های بشتری ون کشف فضا، پردازش شمیایی، بازیابی فاجعه.

کاربردهای نظامی

شبکه های حسگر می‌توانند بخش تکمیلی از فرمان، کنترل، روابط، محاسبات، جاسوسی، نظارت، شناسایی، و هدف گذاری سیستم‌های نظامی باشند. توسعه سریع، خودسازماندهی، و ویژگی تحمل شکست، شبکه‌های حسگر را تکنیکی حسی مفید برای کاربردهای نظامی می‌سازد. چون شبکه‌های حسگر مبتنی بر استقرار متراکم نودهای حسگر کم هزینه و غیرقابل تعویض هستند، اختلال در بعضی از نودها به وسله عمل میزبان برخلاف حسگرهای سنتی روی عمل نظامی تاثیر ندارد. مفهوم شبکه های حسگر در زمینه جنگ بهتر درک میشود. بعضی از کاربردهای نظامیشبکه‌های چک کردن نیروی دوستانه، تجهیزات و ایمنی، نظرات بر جنگ، شناسایی نیروها و وضعیت دشمن، هدف گیری، ارزیابی خطرات ، و ارزیابی و کشف حملات شیمایی، بیولوژی و هسته‌ای است.

چک کردن نیروها، تجهیزات، و امنیت نیروهای خودی

کاربردها در محیط زیست

بعضی از کاربردها شامل دنبال کردن حرکت پرندگان،

یک عالمه کاربرد دیگر هست که اگر وقت شد بعدا می‌نویسم.

دیدگاه‌تان را بنویسید: