مدیریت و کسب و کار

مجله‌ها و مقاله‌های مدیریت و کسب و کار، و اخلاق کسب و کاری

مدیریت به زبان ساده یعنی به کارگیری موثر و کارآمد منابع برای رسیدن به اهداف است. مدیریت برای رسیدن به اهدافش از برنامه‌ریزی و سازماندهی استفاده می‌کند.

کسب و کار که به انگلیسی به آن بیزینس می‌گویند، سازمان، موسسه، فرد و … که برای به دست آوردن سود طراحی شده است.

 1. پژوهش‌های حسابداری و امور مالی
 2. ژورنال دانشگاه دانوبیوس: اُئکونیمیکا
 3. علوم مدیریت
 4. ژورنال پیشرفت‌های پژوهشی مرتبط با کسب‌و‌کار
 5. AESTIMATIO: ژورنال بین‌المللی امور مالی IEB
 6. ژورنال آفریقایی مدیریت کسب‌و‌کار
 7. ژورنال آمریکایی مدیریت کسب‌و‌کار و اقتصاد
 8. ژورنال آمریکایی مدیریت کسب‌و‌کار و صنایع
 9. گزارش سالانه نوآوری و کارآفرینی
 10. سالنامه دانشگاه استیفو سل مار: جزوه دانشکده اقتصاد و مدیریت عمومی
 11. ژورنال عربی بررسی مروری کسب و کار و مدیریت
 12. ژورنال آسیایی کسب و کار و علوم مدیریت
 13. ژورنال آسیایی مدیریت کسب و کار
 14. ژورنال آسیایی حسابداری و امور مالی
 15. ژورنال استرالیایی حسابداری و امور مالی کسب و کار
 16. ژورنال استرالیایی پژوهش‌های کسب و کار و مدیریت
 17. بی کوئست
 18. باپ: پژوهش‌های کسب و کار
 19. ژورنال کسب و کار و اقتصاد
 20. ژورنال تحقیق‌های کسب و کار و اقتصاد
 21. بررسی‌های مروری کسب و کار و مدیریت
 22. ژورنال هوش تجاری
 23. پویایی‌های مدیریت کسب و کار
 24. پژوهش سیستم‌های کسب و کار
 25. کسب و کار، مدیریت و آموزش
 26. گزارش‌های موردی کسب و کار، صنعت و آمارهای دولتی
 27. ارتباطات IBIMA
 28. بررسی‌های مروری بازاریابی معاصر
 29. ژورنال مدیریت میان‌رشته‌ای دال‌هویز
 30. اقتصاد کسب و کار آنلاین
 31. خط مشی و تحلیل اقتصادی
 32. فراست‌های اقتصاد- گرایش‌ها و چالش‌ها
 33. مقاله‌های کسب و کار و اقتصاد
 34. اقتصاد سازمانی و موسسه‌ای
 35. فراست‌های ای.ای.اُ
 36. ای فایننس
 37. ژورنال الکترونیکی اخلاق کسب و کار و مطالعه‌های سازمانی
 38. ژورنال الکترونیکی روش‌های پژوهشی کسب و کار
 39. ظهور سیاحت رهبران
 40. مهندسی اقتصادی
 41. ژورنال اروپایی کسب و کار و علوم اجتماعی
 42. ارزش‌های مالی و سرمایه‌گذاری
 43. اقتصاد فولیا
 44. پیشرفت‌های جهانی ارتباط‌های کسب و کار
 45. بررسی‌های مروری کسب و کار IBIMA
 46. آی بیزینس
 47. ژورنال میان‌رشته‌ای پژوهش‌های کسب و کار معاصر
 48. ژورنال میان‌رشته‌ای پژوهش‌های کسب و کار
 49. مدیریت و کسب و کار بین‌المللی
 50. پژوهش‌های کسب و کار بین‌المللی
 51. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های کسب و کار و علوم اجتماعی
 52. ژورنال بین‌المللی مدیریت کسب و کار
 53. ژورنال بین‌المللی مدیریت و کسب و کار
 54. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های مدیریت و کسب و کار
 55. ژورنال بین‌المللی علوم کسب و کار و مدیریت کاربردی
 56. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های حسابداری دیجیتال
 57. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های دولت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
 58. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های مالی
 59. ژورنال بین‌المللی اطلاعات، مدیریت و کسب و کار
 60. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های رهبری
 61. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های مدیریت و کسب و کار
 62. ژورنال بین‌المللی مدیریت ارزش و زنجیره تامین
 63. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های بازاریابی
 64. ژورنال بین‌المللی مطالعه‌های پژوهشی مدیریت
 65. ژورنال بین‌المللی مدیریت و بازاریابی
 66. ژورنال تحلیل‌های سرمایه‌گذاری
 67. ژورنال ایرانی مطالعه‌های مدیریت
 68. ژورنال علمی اخلاق کسب و کار
 69. ژورنال بانکداری و امور مالی کاربردی
 70. ژورنال مدیریت کاربردی و رفتاری
 71. ژورنال کسب و کار و مطالعه‌های رفتاری
 72. ژورنال فصلنامه مطالعه‌های کسب و کار
 73. ژورنال سیستم‌های کسب و کار، دولت و اخلاق
 74. ژورنال پژوهش‌های موردی کسب و کار و اقتصاد
 75. ژورنال مطالعه‌های دولت الکترونیک و بهترین عمل
 76. ژورنال پژوهش‌های بازرگانی الکترونیکی
 77. ژورنال ظهور دانش در بازارهای در حال ظهور
 78. ژورنال تعمیم تجربی در علم بازاریابی
 79. ژورنال کارآفرینی، مدیریت و نوآوری
 80. ژورنال حسابداری و امور مالی
 81. ژورنال مطالعه‌های هوشمند کسب و کار
 82. ژورنال بازاریابی تعاملی
 83. ژورنال کسب و کار بین‌المللی و مطالعه‌های فرهنگی
 84. ژورنال اینترنتی بانکداری و تجارت
 85. ژورنال تمرین‌‌های مدیریت دانش
 86. ژورنال مدیریت دانش، اقتصاد و فناوری اطلاعات
 87. ژورنال پژوهش‌های بازاریابی و مدیریت
 88. ژورنال مدیریت و راهبرد
 89. ژورنال پژوهش‌های مدیریت
 90. ژورنال مدیریت امور مالی
 91. ژورنال طراحی سازمان
 92. ژورنال مدیریت مقام‌ها، پروژه و برنامه
 93. ژورنال پژوهش‌های مصرف‌کنندگان
 94. ژورنال علم خدمات و مدیریت
 95. ژورنال یکپارچه‌سازی سیستم‌ها
 96. ژورنال پژوهش‌های بازرگانی الکترونیکی کاربردی و نظری
 97. ژورنال آموزش و رهبری سازمانی زنان
 98. ژورنال انسان‌ها
 99. ژورنال مدیریت کسب و کار KCA
 100. لوگ فروم
 101. مدیریت
 102. مدیریت و بازاریابی
 103. مدیریت و بازاریابی (بخارست)
 104. مدیریت: ژورنال مسائل مدیریت معاصر
 105. مقاله‌های علمی مدیریت
 106. مدیر
 107. مدیریت تحولات جهانی
 108. ژورنال میشیگان کسب و کار
 109. سازمان
 110. سازمان و بازار در اقتصاد‌های در حال ظهور
 111. ژورنال پاکستانی بازرگانی و علوم اجتماعی
 112. دیدگاه نوآوری، اقتصاد و کسب و کار
 113. دانشگاه صنعت نفت و گاز: نشریه علم اقتصاد
 114. محصول: مدیریت و توسعه
 115. مدیریت عمومی
 116. کامیابی نوآوری کیفیت
 117. عقلانیت، بازار و اخلاق
 118. پژوهش‌های تمرین مدیریت منابع انسانی
 119. پژوهش‌های ژورنال کسب و کار و اقتصاد
 120. ژورنال پژوهشی علوم رفتاری و بازرگانی
 121. ژورنال پژوهشی علم و مدیریت آی.تی
 122. بررسی‌های مروری امور مالی و بانکداری
 123. ژورنال کارشناسی ارشد اقتصاد و کسب و کار
 124. ژورنال کسب و کار اینتر مترو
 125. سانامه علمی دانشگاه آلکساندر یوآن: نشریه اقتصاد
 126. ژورنال اسپانیایی مدیریت
 127. SERIEs: ژورنال انجمن اقتصاد اسپانیا
 128. فناوری‌های اجتماعی
 129. ژورنال اروپای شرق جنوبی اقتصاد و کسب و کار
 130. بررسی‌های مروری کسب و کار آفریقای جنوبی
 131. بررسی‌های مروری راهبردهای رهبری
 132. مطالعه‌های بازرگانی براتیس‌لاوانیا
 133. مطالعات کسب و کار دانشگاه بابئی
 134. مطالعه‌های اقتصاد و کسب و کار
 135. فناوری و سرمایه‌داری
 136. بررسی‌های مروری مدیریت نوآوری فناوری
 137. ژورنال کسب و کار و مدیریت بین‌المللی
 138. ژورنال آی.ام.پی
 139. ژورنال اقتصاد رومانی
 140. اقتصاد کاربردی و نظری
 141. WPOM: مقاله‌های کاری مدیریت عملیات

دیدگاه‌تان را بنویسید: