برق

مجله‌ها و مقاله‌های برق، الکتریک و الکترومغناطیس

برق به انگلیسی الکتریکی، حضور جریان بار الکتریکی است. بهترین فرم شناخته شده جریان الکترون‌ها از طریق‌ هادی‌ها مانند سیم‌های مسی است. برق به شکل انرژی است که در اشکال مثبت و منفی به صورت طبیعی (مانند رعد و برق) و یا به شکل مصنوعی با مولد تولید می‌شود.

  1. ژورنال برنامه‌های کاربردی و تحلیل الکترومغناطیس
  2. ژورنال فیزیک برق و نانو
  3. تشدید مغناطیس در جامد‌ها
  4. پیشرفت‌ها در تحقیق‌های الکترومغناطیس
  5. پیشرفت‌ها در تحقیق‌های الکترومغناطیس ب
  6. پیشرفت‌ها در تحقیق‌های الکترومغناطیس ث
  7. پیشرفت‌ها در نوشته‌های تحقیقی الکترومغناطیس
  8. پیشرفت‌ها در تحقیق‌های الکترومغناطیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: