آدمخواری

چرا همدیگر برای شام نمی‌خوریم؟ کالری بیش از حد کم، مطالعه آدمخواری جدید می‌گوید

انسان‌ها ممکن است در بیشتر صحنه‌های طبیعت در معرض خطر حمله قرار گرفتن از طرف دیگر موجودات و حتی خودشان باشند، اما اصلا ارزش غذایی ندارند ( علی رغم مدارکی از آدمخواری از جمله این جمجمه یافت شده در جزیره‌ای در فیجی، در بالا.) یک مطالعه کمی وحشیانه‌ی مبتنی بر شمارش کالری‌های میانگین انسان‌ها نشان می‌دهد که آدم خوری در میان انسان‌تبارها از جمله انسان راست قامت، انسان پیشگام، نئاندرتال‌ها و حتی انسان‌های امروزی  بیشتر تشریفاتی بوده تا به عنوان یک رژیم غذایی. برای یافتن تعداد کالری‌های یک بسته‌های بدن میانگین، پژوهشگری از جفت مطالعه‌های انجام شده در ۱۹۴۵ و ۱۹۶۵ استفاده کرد، این دو پژوهش ترکیبات شیمایی چهار مردی بزرگسالی را بررسی کرده بودند که بدنشان را به تیم‌های علمی اهدا کرده بودند. به طور میانگین یک انسان مرد بزرگسال ۱۲۵۸۲۲ کالری چربی و پروتئین دارد که برای مواجه شدن با نیازهای غذایی یک روزه ۶۰ نفر کافی است. (کدام بخش بدن انرژی-غنی تر از همه است؟ چربی با بیش از ۴۹،۳۹۹ کالری در هر انسان، و کمترین؟ دندان با ۳۶ کالری.) این تعداد نشان دهنده حد پایین است، همچنان که نئاندرتال‌ها و دیگر انسان تبارهای منقرض شده احتمالا ماهیچه‌های حجیم‌تری نسبت به انسان‌های امروزی داشتند. هنوز، زمانی که این مقدار کالری با کالری دیگر حیواناتی چون ماموت‌ها (۳۶۰۰۰۰۰)، کرگدن پشمالو (۱۲۶۰۰۰۰)، و نیا گاو (۹۷۹۲۰۰) که به طور عمده در دسترس انسان‌های باستانی بودند مقایسه می‌گردد کالری‌ انسان بسیار کم ملاحظه می‌شود، این پژوهشگران امروز در ژورنال گزارش‌های علمی گزارش دادند. بعضی نمونه‌ها از نه مکان پارینه سنگی در اروپا که تاریخشان به ۹۳۶۰۰۰ تا ۱۴۷۰۰ سال پیش بر‌ می‌گردد، ممکن است به دلیل قحطی در میان آنها یا به دلیل استفاده به عنوان مواد غذایی از بدنی که به وسیله عوامل طبیعی مرده باشد است. اما در بیشتر موارد، این مطالعه نشان می‌دهد که احتمالا آدمخواری قبل تاریخ اصولا تشریفاتی بوده است، به تخصیص پیروزی بر دشمن، امیدواریم دشمنمان خوشمزه باشد.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: