زباله اقیانوس

پلاستیک‌ها بیش از ۷۰ درصد زباله‌های اقیانوس‌ها را تشکیل می‌دهند

هر روز انسان‌ها میلیون‌ها تن زباله تولید می‌کنند. اگرچه بسیاری از این زباله‌ها در محل‌های دفن زباله دفن می‌شوند، تعدادی از آنها به صورت تصادفی یا رها سازی غیر قانونی وارد اقیانوس‌ها می‌شوند. اکنون دانشمندان پایگاه داده‌ای را راه اندازی کردند که نشان می‌دهد چگونه زباله‌ها در اقیانوس‌ها (از سواحل گرفته تا اعماق آن) وجود دارد. این پایگاه داده به نام لیتربیس و نقشه‌های همراه آن با یک دیگر داده‌های بیش از هزار مطالعه از ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۷ را ترسیم کردند. بیشتری نقاط آلودگی، که میزبان بیش از ۱۰ میلیارد تکه زباله در هر کیلومتر مربع بود، سواحل و تکه‌های دریا در کره جنوبی و اردن بود. بیشتر این زباله‌ها -نزدیک به ۷۰ درصد- پلاستیک به همراه فلزها و شیشه‌هایی هستند که آنها را در ماندن کمک می‌کنند. و میکروپلاستیک‌ها، تکه‌های کوچک‌تر از ۵ میلیمتری پلاستیک، به خصوص رایج هستند. دلیلش این است که تکه‌های پلاستیک‌ها به وسیله نور خورشید و جریان‌های اقیانوس می‌شکنند. همه زباله‌ریزی‌های ما به این معناست که زندگی زیر دریا آسان نیست. این پایگاه داده همچنین آشکار می‌سازد که بیش از ۱۲۰۰ نوع آبزی -پستانداران، ماهی‌ها، سخت‌ پوستان و دیگرها-  گرفتار خوردن و زندگی کردن در این زباله‌ها می‌شوند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: