مقاله برنامه ریزی منابع سازمانی

مقاله‌ برنامه ریزی منابع سازمانی به همراه دانلود رایگان مقاله‌ها

در اینجا آخرین مقاله‌های مرتبط با برنامه‌ریزی منابع سازمانی آورده شده است. این‌ها مقاله‌های انگلیسی هستند، تیم نگارش آمادگی ترجمه با کیفیت این مقاله‌ها را دارد، برای درخواست ترجمه از صفحه تماس با ما استفاده کنید.

میزان پذیریش ERP  در شرکت‌های متوسط و کوچک ترکیه — تاریخ انتشار ۶ سپتامبر۲۰۱۶

فشار ایزومورفیک بر پذیرش ERP در سازمان‌های یک خوشه — مطالعه‌ای در رابطه با شرکت‌های کوچک متوسط صنعت لباس هند — تاریخ انتشار: ۲۷ نوامبر۲۰۱۵

ایجاد مکانیسم توسعه برنامه ریزی منابع سازمانی — تاریخ انتشار: ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶

سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی ابری: آناتومی عوامل پذیرش و گرایش‌ها — تاریخ انتشار ۱۷ سپتامبر۲۰۱۵

چه چیزی در طول پیاده‌سازی برنامه ریزی منابع سازمانی را نادیده می‌گیریم؟ — تاریخ انتشار ۲۰۱۵

بررسی درک نادرست سیستم‌‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی در سازمان‌های کشورهای در حال توسعه — ۲۰۱۵

توسعه یک سیستم اطلاعات کسب و کاری در شرکت تولید کننده تجهیزات حمام — ۲۰۱۴

اجرای مفهوم ERP در شرکتی فرایند مدیریتی – مطالعه موردی — ۲۰۱۴

عوامل موثر بر پیاده سازی ERP : دیدگاه مشاور و مشتری — ۲۰۱۴

چارچوب نظریه توسعه سرمایه انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط: مفهوم یک پروژه ERP — انتشار ۲۰۱۴

روند موفقیت‌های سیستم‌های ERP : مطالعه موردی در دو شرکت مراکش — ۲۰۱۲

اندازه‌گیری موفقیت ERP به عنوان یک تابع از رده کاربر AUC

ERP در خانه در مقابل ERP  ابری: مطالعه تطبیقی— ۲۰۱۲

اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در چرخه حیات پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی – ۲۰۱۲

تکامل استراتژی و فناوری زنجیره تامین – ۲۰۱۲

بررسی استفاده از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی در بخش عمومی – ۲۰۱۱

رفتار کسب و کار الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط: تحلیل استراتژیک و دموگرافیک – ۲۰۱۱

توسعه پورتال آموزشی برای بالا بردن دقت داده در مخازن موسسه — ۲۰۱۰

اقتصاد به عنوان فرآیند پشتیبان کلیدی در سیستم‌های ERP  

استفاده از اطلاعات حسابداری در بین شرکت‌های کوچک و متوسط غیر تولیدی مالزی — ۲۰۰۹

کارایی سیستم‌های کسب و کاری برنامه‌ریزی منابع سازمانی در کسب و کار پراکسیس — ۲۰۰۹

دیدگاه‌تان را بنویسید: