ورزش

ورزش واگیردار است، به خصوص اگر شما مرد هستید

آیا دوست دارید مانند بقیه دوستان‌تان که از بالای نیمکت‌ می‌پرند، شما هم بپرید؟ بر طبق پژوهشی جدید روی «واگیر دار» بودن ورزش، احتمال اینکه شما بتوانید زیاد است. مطالعات گذشته روی شیوع انتخاب سبک زندگی خاص – از بشر دوستی گرفته تا پرخوری – نشان داده است که عادت‌ها می‌توانند مانند ویروس‌ها، حالا خوب یا بد منتقل شوند. اما این اولین مطالعه‌ای است که به دقت واگیر دار بودن ورزش در مقیاس بزرگ مطالعه کرده است. محققان با استفاده‌ از داده‌های متناسب پست شده به وسیله یک میلیون دونده آمریکایی در یک سایت شبکه اجتماعی، فاصله، سرعت، و زمان کل دوندگی آنها، با پوشش ۳۵۰ میلیون کیلومتر در طی ۵ سال بررسی کردند. اما چطور می‌توان تاثیری که دوستان در شبکه اجتماعی روی هم می‌گذارند اندازه گرفت؟ ابتدا دانشمندان تاثیرات گیج کننده‌ای چون گرایش داشتن به دویدن بیشتر در آخر هفته را بررسی کردند. به طوری که اجازه می‌دادند آب و هوا نیز در آزمایششان دخیل باشد، یعنی وقتی که هوا خوب باشد احتمال دویدن این افراد هم بیشتر است. آنها دریافتند که افرادی که در شهرهای با هوای خوب هستند مخصوصا مسافت‌های طولانی می‌دوند، دوستان آنها در دیگر شهرها که هوا چندان خوب نیست با آگاه شدن از این قضیه، فاصله و زمان دویدن را افزایش می‌دهند و کالری بیشتری می‌سوزانند. این نشان می‌دهد که به لطف شبکه‌های اجتماعی، حداقل میزان ورزش کردن در برخی از ورزش‌ها افزایش می‌یابد، این پژوهشگران امروز در ژورنال ارتباطات نیچر نوشتند. مردها حساس‌تر از زنان هستند: مردها توسط دوستان مردشان به تحت تاثیر شدید  و توسط دونده‌های زن تحت تاثیر متوسط قرار گرفتند، در حالی که زنان توسط دوستان زنشان تحت تاثیر متوسط قرار گرفتند و از دونده‌های مرد هیچ تاثیری نپذیرفتند. اما دوندگان کم فعال‌تر نیز تاثیر ژرفی بر دیگر دونده‌ها داشتند. همچنان که یک دونده تنبل‌تر مسافت کم‌تری را با زمان بیشتری می‌دوید، دوستان او از دور تحت تاثیر او قرار می‌گرفتند. این پژوهشگران می‌گویند که یافته‌های نشان می‌دهد که برای تشویق رفتار سالم شما باید هدف یک شبکه اجتماعی کامل باشید نه یک  فرد. بعد از همه، کدام مسابقه است که شرکت کننده آن فقط یک شخص است؟

دیدگاه‌تان را بنویسید: