آموزش برنامه نویسی گوگل

وبسایت جدید آموزش کامپیوتر و برنامه نویسی گوگل

سال‌هاست که گوگل کارهای فراوانی را در آگاه‌سازی افرد از علوم کامپیوتر و برنامه‌نویسی انجام می‌دهد. در این نوشتار در مورد تلاش اخیر گوگل در ترویج علم کامپیوتر و برنامه‌نویسی بجث می‌کنیم. گوگل وبسایت آموزشی جدیدش را با عنوان آموزش علوم کامپیوتر راه اندازی کرده است که مجموعه‌ای از ابزارهای برنامه‌نویسی متفاوت و دیگر منابع پایه برای تاز‌کاران است.

وبسایت جدید گوگل عمدتا روی سه گام زیر تمرکز دارد:

  • یادگیری علم کامپیوتر
  • شرکت در فرصت‌های دانشگاهی
  • دسترسی به فرصت‌های شغلی

هدف عمده وبسایت آموزش علم کامپیوتر گوگل تدریس علم کامپیوتر به روشی ساده است. به اندازه‌ای یک کودک نیز بتواند به راحتی این علم را بیاموزد.

این صفحه حاوی منابعی هم برای دانش‌آموز و هم هم برای آموزگار است و همچنین شامل فناوری و ابزارهای کدنویسی است.

جدا از یادگیری علم کامپیوتر و برنامه‌نویسی شما می‌توانید از این پورتال برای کشف بورسیه‌ها با مراجعه به تب ‘Participate in Academic Opportunities’ استفاده کنید. همچنین می‌توانید انواغ مسابقه‌ها و کارآموزی‌ که به وسیله گوگل سازماندهی شدند را با کلیک روی تب ‘Access Career Opportunities’ مشاهده کنید.

همه می‌دانیم که یادگیری علم کامپوتر راهی برای کشف فرصت‌ها و پیاده‌سازی ایده‌های نوآورانه است. با وبسایت آموزشی جدید گوگل می‌توانید این علم را بیاموزید.

شاید این وبسایت نتواند رضایت کامل شما را از گوگل جلب کند، اما ممکن است راه خوبی برای یادگیری شما باشد.

آدرس وبسایت گوگل

دیدگاه‌تان را بنویسید: