آکوستیک

مجله‌ها و مقاله‌های رایگان صوت‌شناسی، آکوستیک

صوت‌شناسی به انگلیسی آکوستیک  علمی از شاخه‌های فیزیک است که به بررسی موج‌های پویا در جامد‌ها، مایع‌ها و گاز‌ها می‌پردازد. از جمله‌ کارهای صوت‌شناسی بررسی صدا، فراصوت، فروصوت و نوسان‌ها است. صوت‌شناسی کاربرد بسیار زیادی دارد. از واضح‌ترین این کاربرد‌ها صنایع صوتی و کنترل نویز مکانیکی است.

  1. فناوری و صوت شناسی
  2. پیشرفت‌های صوت و ارتعاش شناسی
  3. ژورنال EURASIP  : در مورد صوت گفتار و پردازش موسیقی
  4. ژورنال دسترسی آزاد صوت شناسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: