فرهنگ

مجله‌ها و مقاله‌های چند‌ رشته‌ای، میان رشته‌ای، چند فرهنگی و فرهنگ

رهیافت چند رشته‌ای طرح‌ریزی رشته‌های متفاوت برای بازتعریف مسئله یا موضوع خراج از مرزهای رشته‌ها است تا بدین وسیله راه حلی مبتنی بر فهمیدن موقعیت‌های پیچیده پیدا شود. این رشته موضوع‌های در رابطه با فرهنگ را نیز در بر می‌گیرد

 1. پژوهش‌های بین‌المللی علمی
 2. ژورنال بین‌المللی علم و فناوری آچه
 3. اد آلتا: ژورنال پژوهش‌های میان‌رشته‌ای
 4. ابر آفریقا
 5. آگاثوز: بررسی بین‌المللی علوم انسانی و اجتماعی
 6. AHEA : ژورنال الکترونیکی انجمن ویراستاران مجارستانی آمریکایی
 7. آکادمیا
 8. فراز: ژورنال الکترونیکی پیدایش کار علوم انسانی
 9. ژورنال آمریکایی علوم کاربردی
 10. بررسی‌های آربیوتس
 11. ژورنال علم و فرهنگ آسیا اقیانوسیه
 12. برزیلیانا: ژورنال مطالعه‌های برزیل
 13. مطالعه‌های ایتالیایی کالیفرنیا
 14. ژورنال علوم کارائیب
 15. ژورنال سنترو
 16. محافل: ژورنال جند رشته‌ای انگلیسی زبان
 17. چالش‌ها
 18. کالح فروم
 19. ژورنال پژوهشی کالج باهاما
 20. رهیافت انتقادی تحلیل استدلال‌ها در رشته‌ها
 21. بررسی‌های مروری مطالعه‌های فرهنگی
 22. فرهنگ بی‌قید: ژورنال پژوهش‌های فرهنگی
 23. تفسیر: ژورنال الکترونیکی فلیپینی مطالعه‌های چند رشته‌ای – چند فرهنگی
 24. تنوع
 25. DOCT-US
 26. ژاپن مدرنی ابتدایی: ژورنال چند رشته‌ای
 27. ژورنال شرق در زمینه مطالعه‌های اروپایی
 28. اکلکتیا
 29. بررسی‌های مروری آکادمی ادرج
 30. ژورنال الکترونیکی بین‌المللی پژوهش‌های بین‌المللی
 31. ژورنال الکترونیکی علم و فناوری
 32. ژورنال الکترونیکی کالج وکینال
 33. ژورنال مطالعه‌های ایرلند
 34. ژورنال الکترونیک اتیوپی پژوهش و نوآوری‌های دور
 35. ژورنال اروپایی مطالعات آمریکا
 36. ژورنال اروپایی پژوهش‌های طنز
 37. ژورنال اروپایی مطالعات میان رشته‌ای
 38. ژورنال سایکوموتراسیتی اروپایی
 39. گشت و گذار
 40. نمایشگاه: مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی
 41. گزارش‌ علوم عمل‌های رشته‌ها
 42. ژورنال گرنت
 43. انسان‌ها
 44. انسانیت دیلیمان
 45. اینکانیزو: ژورنال علوم انسانی و اجتماعی
 46. اینترسینسیا
 47. ژورنال بین‌المللی مطالعات آسیا-اقیانوسیه
 48. ژورنال بین‌المللی مطالعات باهاما
 49. ژورنال بین‌المللی علوم انسانی
 50. ژورنال بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی
 51. ژورنال بین‌المللی علم و فناوری
 52. ژورنال بین‌المللی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای
 53. ژورنال بین‌المللی مطالعات غرب آسیا
 54. ژورنال بین‌المللی مطالعات اسکاتلند
 55. ژورنال بین‌المللی پژوهش طنز
 56. ژورنال بین‌المللی زیبایی شناسی و فرهنگ
 57. ژورنال علوم کاربردی
 58. ژورنال مطالعات غار و کاست
 59. ژورنال مطالعات فلوریدا
 60. ژورنال مهندسی اطلاعات و برنامه‌های کاربردی
 61. ژورنال، زبان، فناوری و کارآفرینی در آفریقا
 62. ژورنال پژوهش‌های چند رشته‌ای
 63. ژورنال مطالعات پان آفریقایی
 64. ژورنال تمرین پژوهشی
 65. ژورنال کنفرانس شیکاگو با موضوع انسان دیجیتال و علوم کامپیوتر
 66. ژورنال بین‌المللی انجمن ایدز
 67. ژورنال پژوهش‌های دانشجویان کارشناسی پودرو
 68. تقاطع: ژونال گفتگوی موضوعی
 69. ژورنال اینتلک
 70. لومینا
 71. مس‌نیر: ژورنال مطالعات علمی
 72. میراندا
 73. موزه‌شناسی علم و طبیعت
 74. موزه و جامعه
 75. پژوهش‌های طبیعت
 76. علم طبیعت
 77. نبولا
 78. نئوآمریکانیست
 79. صدای جدید: ژورنال علمی در حال ظهور مطالعه‌های ژاپن در رابطه با استرالیا و نیوزلند
 80. راهنمای هند غرب جدید
 81. نوردیکوم-مدیترانه
 82. آپتیکن ۱۸۲۶
 83. فیلیکا
 84. پورتال: ژورنال مطالعات بین‌المللی میان‌رشته‌ای
 85. ژورنال فرهنگ و علوم اجتماعی شمال اروپا
 86. بررسی‌های مروری مطالعات اروپا
 87. ژورنال رادرفورد
 88. اسکن: ژورنال فرهنگ هنر رسانه
 89. ژورنال مدرسه مطالعات دکتری
 90. علم زنجیره علوم طبیعی
 91. ساینتیا مگنا
 92. سنت اسکاتلندی
 93. وب کنفرانس‌های اس.اچ.اس
 94. ژورنال ساینیدونوم علوم کاربردی
 95. اسکپسای
 96. مطالعات جنوب آسیا
 97. فضایی برای تفاوت: ژورنال میان‌رشته‌ای
 98. اسپرینگر‌پلاس
 99. هومانیورا
 100. نظرات و دیدگاه‌های یکپارچه‌سازی محیط زیست و جامعه
 101. ژورنال تامارا در مورد رسیدگی سازمانی حساس
 102. انجمن پانتانئتو
 103. مطالعات بین‌فرهنگی
 104. انتقال فرهنگ
 105. ژورنال آنلاین ترکیه‌ای بررسی‌های کیفی
 106. ژورنال مجموعه‌ها و موزه دانشگاه
 107. ژورنال پژوهش‌های دانشجویان کارشناسی اندر بیلت

دیدگاه‌تان را بنویسید: