دامپزشکی

مجله‌ها و مقاله‌های علوم‌ دامی، دامپروری و دامپزشکی

علوم دامی، شاخه‌ای از مهندسی کشاورزی است که با مدیریت دام، فیزیولوژي، اصلاح نژاد دام، تغذیه دام و ژنتیک آن سر و کار دارد. این علم در رابطه با پرورش دام، پرندگان، زنبور عسل و آبزیان پژوهش می‌کند.

 1. مجله دام‌ پزشکی
 2. مجله دام‌ پزشکی اسکاندیناوی
 3. ژورنال آمریکایی علوم دام‌ پزشکی و حیوان‌ها
 4. زیست شناسی جانوری و دامداری
 5. تولید مثل حیوانان
 6. ژورنال دام‌ پزشکی بنگلادش
 7. آرشیو زوتنیکا
 8. آرشیو  دام پزشکی
 9. دام پزشکی بنگلادش
 10. مایولوژی کاربردی و پایه
 11. پژوهش‌های دام پزشکی بی.ام.سی
 12. ژورنال بلغاری دام پزشکی
 13. گزارش‌های موردی دام پزشکی
 14. دام پزشکی زوتکنیکا سی.ای.اس
 15. روستای سیانیکا
 16. حیوان‌های آزمایشگاهی
 17. زندگی وحش: بیواسپئولوژی و استروبیولوژی
 18. دام پزشکی جهانی
 19. بشر و دام پزشکی
 20. ژورنال بین‌المللی پیشرفت‌های دام پزشکی
 21. ژورنال بین‌المللی علوم پرندگان
 22. ژورنال ایرانی علوم دامی کاربردی
 23. ژورنال عراقی علوم دامپزشکی
 24. ژورنال دامپزشکی ایرلند
 25. ژورنال اسرائیلی دامپزشکی
 26. ژورنال ایتالیایی علوم دامی
 27. ژورنال پیشرفت‌های دام و دامپزشکی
 28. ژورنال تولید مثل دام
 29. ژورنال علوم دامی و بیوتکنولوژی
 30. ژورنال علوم اسبی
 31. ژورنال تولید مثل و توسعه
 32. ژورنال اندونزیایی کشاورزی دامی گرمسیری
 33. ژورنال انجمن دامپزشکی آفریقای جنوبی
 34. ژورنال علم دامپزشکی
 35. ژورنال علوم دام پزشکی
 36. ژورنال دانشکده دام پزشکی دانشگاه قفقاز
 37. پژوهش‌های تجربی توسعه روستایی
 38. مقالات علمی: اصلاح نژاد دام و بیوتکنولوژی
 39. مقالات علمی: اصلاح نژاد دام
 40. پزشکی احشام
 41. داروشناسی دام پزشکی
 42. ژورنال آندرست‌پورت پژوهش‌های دام پزشکی
 43. ژورنال آنلاین پژوهش‌های دام و خوراک
 44. فیزیولوژی حیوانی دسترسی آزاد
 45. ژورنال دسترسی آزاد علوم دامی
 46. ژورنال دسترسی آزاد دام پزشکی
 47. مجله علمی دام پزشکی پاکستان
 48. چوپان
 49. تحقیق‌های دام پزشکی برزیل
 50. نظرات پژوهشی دام پزشکی و علوم دامی
 51. ژورنال برزیلی بهداشت و درمان و تولید مثل حیوانات
 52. ژورنال علمی: نشریه دی، علوم دامی
 53. پژوهش‌های دام پزشکی اسلوونی
 54. ژورنال علوم دام پزشکی سوکوتو
 55. ژورنال علوم دامی آفریقای جنوبی
 56. ژورنال اینترنتی پزشکی دام پزشکی
 57. ژورنال پژوهش‌های کاربردی دام پزشکی
 58. ژورنال علوم پرندگان
 59. ژورنال ترکیه‌ای علوم دامی و دام پزشکی
 60. دام پزشکی
 61. دام پزشکی ایتالیا
 62. دام پزشکی مکزیک
 63. دام پزشکی: پژوهش‌ها و گزارش‌ها
 64. دام پزشکی بین‌المللی
 65. پژوهش‌های دام پزشکی
 66. انجمن پژوهش دام پزشکی
 67. توسعه علم دام پزشکی


دیدگاه‌تان را بنویسید: