بیوشیمی

مجله‌ها و مقاله‌های شیمی زیستی، بیوشیمی، زیست شیمی و مهندسی بافت

زیست‌ شیمی که به نام‌های بیوشیمی و شیمی حیات نیز صدا زده می‌شود با ساختار و عملکرد عناصر سلولی مانند اسید‌های نوکلئیک، کربو‌هیدرات‌ها، لیپید‌ها، پروتئین‌ها و دیگر انواع زیست‌ مولکول‌ها سر و کار دارد. این رشته از رشته‌های بسیار مهمی است که برای شناخت فرایند‌های زیستی موجود‌های زنده استفاده می‌شود.

برای آنکه بهتر از اهمیت این رشته با خبر شوید، کافی است بدانید که همه گیاهان و جانوران از ترکیب‌های شیمیایی ایجاد شده‌اند و وظیفه این رشته این است که ساختمان این مواد شیمیایی و نقش‌شان در زندگی موجود‌های زنده را بررسی کند.

با اینکه به نظر شیمی زیستی درست‌تر می‌آید اینجا همان زیست‌شیمی به کار برده شده است.

 1. مجله زیست‌شیمی پلونیکا
 2. پیشرفت و برنامه های کاربردی در بیوانفورماتیک و شیمی
 3. پیشرفت‌ها در شیمی زیستی
 4. ژورنال تحقیقات زیست‌شیمی آفریقا
 5. ژورنال آمریکایی بیوشیمی و بیوتکنولوژی
 6. بیوشیمی پزشکی
 7. فراست‌های بیوشیمی
 8. تحقیقات بین‌المللی بیوشیمی
 9. بیو کیمیستری
 10. بیوشیمی بی.ام.سی
 11. زیست‌شیمی بی.ام.سی
 12. ژورنال بلغاری فیزیولوژی گیاهی
 13. ژورنال چم-بیو انفورماتیکز
 14. پروتئومیکس بالینی
 15. پژوهش دی.ان.ای
 16. فیزیولوژی گیاهی کاربردی و عمومی
 17. ژورنال بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
 18. ژورنال بین‌المللی پپتید‌ها
 19. ژورنال بین‌المللی پروتمئیکس
 20. زیست شیمی آی.اس.آر.ان
 21. ژورنال اسید آمینو
 22. ژورنال بررسی اسید‌های نوکلئیک
 23. ژورنال مهندسی بافت
 24. متابولیت‌ها
 25. زیست مولکولی بین‌المللی
 26. پزشکی مولکولی
 27. محصولات طبیعی و زیست اکتشافی
 28. پژوهش اسید نوکلئیک
 29. فراست‌های پروتئومیکس
 30. ژورنال جهانی شیمی زیستی

دیدگاه‌تان را بنویسید: