بیهوشی

مجله‌ها و مقاله‌های بیهوشی و هوش بری

برای آنکه بدانید علم بی‌هوشی یا هوش‌بری چه کاری انجام می‌دهد نیاز است ابتدا بدانید بی‌هوشی چیست. بی‌هوشی ایجاد شرایطی برای بیمار است که بتواند درد شدید و غیر قابل تحمل را تحمل کند. بی‌هوشی شامل سه رده است:

 • بی‌هوشی‌ عمومی: در این روش فعالیت دستگاه عصبی مرکزی کاملا متوقف می‌شود و بیمار از هوش می‌رود.
 • آرام بخشی: در این شیوه فرد کاملا بی‌هوش نمی‌شود. در این روش انتقال تکانه‌های عصبی بین دستگاه کناره‌ای و قشر مغز متوقف می‌شود که باعث آرام بخشی می‌گردد و حافظه بلند مدت را دچار اختلال می‌کند.
 • بی‌حسی منطقه‌ای: در این روش بیمار کاملا هوشیار است اما دردی احساس نمی‌کند. در این روش انتقال تکانه‌ها بین بافت هدف و طناب نخاعی قطع می‌شود.
 1. بی‌هوشی، درد و مراقبت‌های ویژه
 2. اعمال و پژوهش‌های هوش‌بری
 3. گزارش‌های موردی هوش‌بری
 4. بیهوشی منطقه‌ای و محلی
 5. ژورنال آزاد هوش‌بری
 6. پزشک درد
 7. ژورنال سعودی هوش‌بری
 8. ژورنال اینترنتی بیهوشی

دیدگاه‌تان را بنویسید: