زمین شناسی

مجله‌ها و مقاله‌های زمین‌ شناسی، ژئولوژی، ژئوساینس، ژئو شیمیایی و غار شناسی

زمین‌شناسی به انگلیسی ژئولوژی علمی است که ماهیت زمین، تاریخ‌ آن، انواع سنگ‌ها و سنگ‌واره ، ساختار پوسته‌ و اجزای درون آن را بررسی می‌کند.

 1. بیوژئوساینس
 2. بحث‌های بیوژئوسایسن
 3. پژوهنامه علوم زمین
 4. پژوهنامه انجمن زمین شناسی فنلاند
 5. تحقیقات کنونی در رابطه با علوم زمین
 6. E&G : فصلنامه ژورنال علم
 7. تحقیقات علوم زمین
 8. ژورنال زمین‌شناسی اسلوواکا
 9. ژورنال کوه‌شناسی اسلوواکا
 10. ژورنال پالئونتولوژیکا پلونیکا
 11. زمین‌شناسی آند
 12. سالنامه انجمن زمین‌شناسی پلونیا
 13. زمین‌شناسی گالیم
 14. سیستم پویای زمین
 15. بحث‌های پویایی سیستم زمین
 16. داده‌های علمی سیستم زمین
 17. بحث‌های داده‌های علمی سیستم زمین
 18. ژورنال استونیایی علوم زمین
 19. تراکنش‌های ژئوشیمیایی
 20. ژئو-تنوع
 21. جغرافیایی سازگار با محیط زیست مارینا
 22. سالنامه شبه جزیره بالکان در رابطه با زمین‌شناسی
 23. زمین‌شناسی کلمبیا
 24. علوم زمین کروات
 25. ژورنال ژئولوژیکا
 26. علوم زمین بلگیکا
 27. پژوهنامه سازمان زمین شناسی دانمارک و گرینلند
 28. ژئولوژی
 29. ژئولوژی
 30. مهندسی ژئوساینس
 31. توسعه مدل ژئوساینس
 32. بحث‌های توسعه مدل ژئوساینس
 33. تاریخ علم ژئو و فضا
 34. ژورنال بین‌المللی ژئوساینس
 35. ژورنال بین‌المللی غارشناسی
 36. ژورنال ایرانی علوم زمین
 37. ژورنال ایتالیایی مهندسی زمین شناسی و محیط زیست
 38. ژورنال پژوهش‌های زمین شناسی
 39. ژورنال ژئوساینس
 40. ژورنال زمین‌شناسی ایبری
 41. ژورنال آب‌شناسی فاصله‌ای
 42. کانی‌شناسی
 43. کانی شناسی پولونیکا
 44. مجله علمی دسترسی آزد زمین‌شناسی
 45. ژورنال آب شناسی مدرن
 46. پالئونتولوژی الکترونیکی
 47. مقاله‌های تغییرات جهانی آی.جی.بی.پی
 48. مقاله‌های تحقیق‌های قطبی لهستان
 49. مقاله‌های آکادمی استونیا در رابطه با زمین‌ شناسی
 50. مقاله‌های کنفرانس برنامه‌های یکپارچه حفاری اقیانوس
 51. مقاله‌های کنفرانس گزارش‌های اولیه برنامه حفاری اقیانوس
 52. مقالات کنفرانس نتایج علمی برنامه حفاری اقیانوس
 53. ژورنال برزیلی فسیل شناسی
 54. ژورنال مکزیکی زمین شناسی
 55. نمایشنامه انتقادی فسیل شناسی
 56. اسکریپتا ژئولوژیکا
 57. زمین جامد
 58. بحث‌های زمین جامد
 59. تکامل کارست سفره‌های آب
 60. نشریه انتشارات خاص استیفن مولر
 61. نشریه زمین شناسی دانشگاه استودیا
 62. رکورد‌های رسوب‌ شناسی
 63. حرفه زمین شناسی
 64. ژورنال ترکیه‌ای علوم زمین
 65. مجله علمی اسپانیولوی زمین‌شناسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: