بیوتکنولوژی

مجله‌ها و مقاله‌های بیوتکنولوژی، فناوری خوراکی، زیست فناوری

زیست‌ فناوری یا بیوتکنولوژی به کارگیری فرایند‌های زیستی در صنایع تولید و خدماتی است. یک تعریف دیگر هم اینکه زیست‌فناوری  دانشی است که کاربرد یکپارچه زیست‌شمی، میکروب‌شناسی و فناوری‌های تولید را در سیستم‌های زیستی مطالعه می‌کند.

 1. بیوتک ۳
 2. آگ بیو فوروم
 3. ای.ام.بی اکسپرس
 4. پژوهش‌های بین‌المللی بیومد
 5. بیو تکنلوژی
 6. بررسی‌های بیولوژی مولکولی و بیو تکولوژی
 7. بیو تکنلوژی برای سوخت‌های زیستی
 8. تخقیق‌های بین‌المللی بیو تکنولوژی
 9. بیو تکنولوژی بی.ام.سی
 10. آرشیو برزیلی بیولوژی و تکنولوژی
 11. ژورنال بیتو تکنولوژی ساختاری و محاسباتی
 12. ژورنال الکترونیکی بیو تکنولوژی
 13. فلورید
 14. بیو تکنولوژی و فناوری خوراکی
 15. ژورنال اندونزیایی بیو تکنولوژی
 16. ژورنال بین‌المللی علوم زیستی
 17. ژورنال بین‌المللی بیو-ساینس و بیو-تکنولوژی
 18. ژورنال بیومتریال و بیونانوتکنولوژی
 19. ژورنال بیوپزشکی و بیوفناوری
 20. ژورنال بیوساینس و بیو تکنولوژی
 21. ژورنال میکروب‌شناسی، زیست‌فناوری و علوم خوراکی
 22. ژورنال نانوبیوتکنولوژی
 23. نانوفناوری: علم و کاربرد‌ها
 24. پژوهنامه علمی بیوتکنولوژی: سری اف
 25. ژورنال داغ پژوهش‌های دارویی
 26. بیوتکنولوژی، کشت و اصلاح نباتات
 27. ژورنال کلمبیایی بیوتکنولوژی

دیدگاه‌تان را بنویسید: