نئاندرتال

نئاندرتال‌ها خودشان طلا و جواهراتشان را می‌ساختند، شاید روش‌های جدید این را تایید کند

این گردنبند‌ها کوچک هستند: مهره‌هایی از دندان حیوان‌ها، صدف و عاج فیل که بیشتر یک سانتیمتر طول ندارند. اما همین‌ها بحثی که چندین دهه داشت می‌خروشید را فوران‌تر می‌کنند.

در غار گروته در آرسی سور در مرکز فرانسه، اجزای ظریف استخوانی در فسیل نئاندرتال‌ها -پسر خاله‌های باستانی ما- پیدا کردند. بعضی از باستان‌شناسان تایید می‌کنند که این‌ها مصنوعی و ساخت دست نئاندرتال‌ها هستند اما برخی دیگر اعتقاد که نئاندرتال‌ها قادر به هیچ نوع ابراز احساس نمادین نبوده‌اند و بر این اصرار دارند که این جواهرات ساخت دست انسان‌های مدرن است.

برای روشن شدن این موضوع مطالعه‌ها و بررسی‌های روی تکه استخوان‌های یافت شده از غار گوته رینا انجام شد. یافته‌ها نشان داد که ارتباطی بین انسان باستانی و مصنوعات ساخته شده وجود دارد. روس مارکپی دیرینه‌شناس موزه‌ آمریکایی تاریخ طبیعی در شهر نیویورک روی پروتئین‌های باستانی کار می‌کند. وی در این باره می‌گوید: من این مطالعه را یک «مطالعه برجسته» می‌دانم که پالئوپرتئومیکس را دگرگون می‌کند. محققان دیگر نیز اعتقاد دارند این یافته‌ها فکر و تصور ما از انسان‌های نئاندرتال را تغییر می‌دهد.

با این حال هنوز نتیجه قطعی به این پرسش که آیا نئاندرتال‌ها هوشمند بودند یا خیر داده نشده است. این قطعات استخوانی و اجزا کشف شده همراهش به اندازه‌ای کوچک هستند که دانشمندان حتی نمی‌توانند مشخص کنند که اینها چگونه به وجود آمده‌اند.

بحث‌هایی در این خصوص وجود دارد بعضی‌ از دانشمندان گمان می‌کنند که این ابزار حداقل در زمان نئاندرتال‌ها وجود داشته است و ممکن است نئاندرتال‌ها آنها را از همسایگان خود گرفته باشند. یا ممکن انسان مدرن و نئاندرتال‌ها با هم جفت گیری کرده باشند.

هنوز مطالعه‌ها روی این قضیه ادامه دارد، مشخص نیست شاید واقعا نئاندرتال‌ها جواهرات و زیورآلات خود را خودشان تهیه می‌کردند.

منبع: ساینس

دیدگاه‌تان را بنویسید: