دفع پشه

می‌خواهی پشه‌ها را دفع کنی؟ از وسایلی چون شمع سنبل هندی استفاده نکن

شمع‌‌های سنبل هندی برای سر حال آمدن عالی هستند، اما برای خیلی از چیزهایی دیگری که تبلیغ می‌شوند مانند دفع پشه‌ها مناسب نیستند. این نتیجه مطالعه جدیدی است که روی ۱۱ نوع ماده دفع کننده پشه آادس و اجیپتی از جمله پشه‌های منقل کننده بیماری‌های تب زرد، تب دانگ و زیکا و دیگر بیماری‌های انجام شد.

برای یافتن اینکه کدام ماده دفع کننده پشه‌ها بهترین عملکرد را دارد، دانشمندان آزمون آزمایشگاهی با استفاده از طراحی تقلید شرایط انسان در حیاط خلوت طراحی کردند.

انسانی در انتهای تونل باد به عنوان «طعمه» نشسته بود، در حالی که دانشمندان میزان دفع شدن پشه‌ها به وسیله مواد دفع کننده را اندازه می‌گرفتند. این مواد آزمایشی پنج اسپری، پنج دستگاه پوشیدنی و شمع سنبل هندی بودند.

دفع پشه

در فاصله یک متری روغن اسپری اکالیپتوس لیمو و اسپری DEET موفق به دفع ۶۰ درصد پشه‌ها شدند. همچنین تنها دستگاه‌هایی که دارای فنی با پخش کردن حشره‌کش متوفلوترین بودند تنها موثر واقع شدند. بقیه دستگاه‌ها در کل هیچ تاثیر و یا تاثیر بسیار کمی داشتند. این گزارش امروز در ژورنال علوم حشرات منتشر شد.

دو دستگاهی که به طور خاص در این آزمایش مورد انتقاد قرار گرفت دستبندهای حاوی عصاره گیاهی و دستگاه صوتی دفع کننده پشه‌ها بودند. دستگاه‌های صوتی دفع کننده پشه‌ها مدعی هستند که با استفاده از صوت فرکانس بالا پشه‌ها را فراری می‌دهند. همچنین شمع‌های سنبل هندی از کم تاثیرترین وسیله‌ها برای دفع حشرات بودند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: